StandCert vrši proveru prema ISO/PAS 45005:- Opšte smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID- 19.

24.08.2021

StandCert vrši proveru prema ISO/PAS 45005:- Opšte smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID- 19.

Kako da dokažete da upravljate rizicima proizašlim iz pandemije COVID-19 i kako na taj način štitite zdravlje zaposlenih.

Linkovi