Integrisani sistemi menadžmenta

Mnoge organizacije su shvatile da je velika korist kada se zahtevi više standarda za sisteme menadžmenta integrišu u jedinstven sistem menadžmenta. Ovome je u mnogome doprinelo usklađivanje zahteva pojedinih standarda za sisteme menadžmenta sa Aneksom Sl, čime je ostvarena zajednička struktura, nazivi ključnih tačaka i identične ključne definicije.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: zajedničku primenu više standard za sisteme menadžmenta, definisanje procesa kada se radi o više sistema menadžmenta, interne provere za više Sistema menadžmenta, ocenjivanje rizika kod više sistema menadžmenta, isl.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama koje se odnose na integrisane sisteme menadžmenta a koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
In01 Upravljanje integrisanim sistemima menadžmenta – osnove 1 dan
(6 sati)
In02 Upravljanje integrisanim sistemima menadžmenta – detaljno 2 dana
(16 sati)
In03 Interne provere sistema menadžmenta u skladu sa smernicama standarda ISO 19011:2018 2 dana
(16 sati)
In04 Interne provere ISO 9001:2015 i HACCP 3 dana
(24 sata)
InF05 Interne provere ISO 9001:2015 i OHSAS 3 dana
(24 sata)
In06 Interne provere ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 3 dana
(24 sata)
In07 Integrisani sistemi menadžmenta. Zahtevi standarda ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 2 dana
(16 sati)
In08 Izrada dokumentacije integrisanog sistema menadžmenta 2 dana
(16 sati)
In09 Značaj dokumentacije za poslovanje jedne organizacije 1 dan
(3 sata)

Linkovi