SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU

Standard ISO 45001 jeste standard kojim se utvrđuju zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda ISO 45001:2018, tumačenje filozofije sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, upoznavanjem sa obavezama koje proizilaze iz zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu, utvrđivanje i vrednovanje rizika po bezbednost i zdravlje na radu, za specifične zahteve standarda za bezbednost i zdravlje na radu, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
O02 Menadžer za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema ISO 45001:2018) 5 dana
(40 sati)
O03 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Liderstvo   (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O04 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Dokumentovane informacije (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O05 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Obaveze za usklađenost (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O06 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Planiranje. Ocenjivanje OH&S rizika i drugih rizika. 1 dan
(6 sati)
O07 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Vrednovanje performansi (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O10  Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Zahtevi standard ISO 45001:2018  – osnove 1 dan
(7 sati)
O11 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Zadaci, odgovornosti i ovlašćenja osoba koje se profesionalno bave bezbednošću i zdravljem na radu u organizaciji u skladu sa ISO 45001:2018 1 dan
(7 sati)
O12 Propisi Republike Srbije iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu 1 dan
(6 sati)
O13 Menadžment bezbednošću i zdravljem na radu – Bezbedan rad tokom pandemije COVID-19 – Opšte smernice za organizacije  1 dan
(6 sati)
O14 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Interni proveravač sistema menadžmenta bezbednosti i zdravlja na radu prema ISO 45001:2018 2 dana
(16 sati)
O15 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Razumevanje organizacije i njenog konteksta (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O16 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Planiranje. Ocenjivanje OH&S prilika i drugih prilika (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O17 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu.  Realizacija operativnih aktivnosti procesa (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O18 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Podrška (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O19 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Poboljšavanje   (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(6 sati)
O20 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Liderstvo i posvećenost najvišeg rukovodstva  sistemu menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu (prema ISO 45001:2018) 1 dan
(4 sata)
O21 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu. Priprema za primenu standarda ISO 45001:2018 – Upoznavanje sa zahtevima standarda  2 dana
(16 sati)
O22 Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema ISO 45001:2018. Tranziciona obuka za proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu „online“ obuhvata 10 pojedinačnih obuka
O23 Analiza korena uzroka incidenata za bezbednost i zdravlje na radu 1 dan
(6 sati)
O24 Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu – Tumačenje zahteva i obaveze organizacija 1 dan
(4 sata)

Linkovi