SISTEMI MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM

Standardi serije ISO 14000 bave se sistemima menadžmenta životnom sredinom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora da ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard ISO 14001:2015 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Zahtevi.
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice, rečnik pojmova i definicija, ocenjivanje životnog ciklusa, izbor i praćenje indikatora životne sredine, iskazivanje uticaja na životnu sredinu putem ugljeničnog i vodenog otiska, isl. i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 14001:2015.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda ISO 14001:2015, tumačenje filozofije sistema menadžmenta životnom sredinom, upoznavanjem sa obavezama koje proizilaze iz zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta životnom sredinom, utvrđivanje i vrednovanje aspekata životne sredine i uticaja na životnu sredinu, za specifične zahteve standarda ISO 14001:2015, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
E02 Menadžer za sistem menadžmenta životnom sredinom (prema ISO 14001:2015) 5 dana
(40 sati)
E03 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Liderstvo   (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E04 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Dokumentovane informacije 1 dan
(6 sati)
E05 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Obaveze za usklađenost (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E06 Sistemi menadžmenta životnom sredinom  Aspekati životne sredine (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E07 Sistemi menadžmenta životnom sredinom  Vrednovanje performansi (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E10 Sistemi menadžmenta životnom sredinom  Zahtevi standarda (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(7 sati)
E11 Sistemi menadžmenta životnom sredinom  prema standardu ISO 14001 – Zadaci zaposlenih 1 dan
(3 sata)
E12 Propisi Republike Srbije iz oblasti životne sredine 1 dan
(6 sati)
E13 Životni ciklus proizvoda 1 dan
(6 sati)
E14 Interni proveravač sistema menadžmenta životnom sredinom (prema ISO 14001:2015) 2 dana
(16 sati)
E15 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Razumevanje organizacije i njenog konteksta (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E16 Sistemi menadžmenta životnom sredinom  Planiranje  (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E17 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Realizacija operativnih aktivnosti (prema ISO 14001:2015)   1 dan
(6 sati)
E18 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Podrška  (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E19 Sistemi menadžmenta životnom sredinom  Zahtevi standarda  ISO 14001:2015 online

obuhvata 10 pojedinačnih obuka

E21 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Poboljšavanje (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E22 Ekologija i životna sredina 1 dan
(6 sati)
E23 Sistemi menadžmenta životnom sredinom. Liderstvo i posvećenost najvišeg rukovodstva  sistemu menadžmenta životnom sredinom (prema ISO 14001:2015) 1 dan
(6 sati)
E24 Proveravanje sistema menadžmenta životnom sredinom prema standardu SRPS ISO 14001:2015 online

obuhvata 10 pojedinačnih obuka

E25 Sistemi menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001:2015 – tumačenje zahteva standarda sa uputstvom za primenu 2 dana
(16 sati)

Linkovi