Informacije od posebnog značaja

Na ovoj stranici možete pronaći metode i mehanizme, koje će StandCert preduzeti u slučajevima kada dođe do izmene u zahtevima šeme sertifikacije, za verifikaciju da su sertifikovane osobe usaglašene sa izmenjenim zahtevima u šemi sertifikacije i druge informacije od posebnog značaja koje se odnose na sertifikovane osobe, kandidate ili podnosioce prijave za sertifikaciju.

2018-12-17

Obaveštenje o sertifikaciji osoba u kategorijama osoba koje se odnose na standard SRPS OHSAS 18001:2008

11. 03. 2018. godine ISO je objavio standard ISO 45001:2018, a neposredno nakon toga Institut za standardizaciju Srbije je objavio srpski standard na srpskom jeziku SRPS ISO 45001:2018, koji od 05.04.2018. godine zamenjuje SRPS OHSAS 18001:2008.
IAF Rezolucijom (IAF Resolution 2016-15 iz 2016. godine) propisano je da je migracioni period na ISO 45001:2018 je tri godine od datuma objavlјivanja standarda tj. do 11.03.2021. godine.

Imajući u vidu gore navedeno obaveštavamo vas o sledećem:

 • Sve sertifikacije za interne proveravače za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008 i za proveravače za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008, koje je StandCert izdao do datuma objavljivanja standarda SRPS ISO 45001:2018 važe do datuma prestanka važenja sertifikacije.
 • Sertifikaciju internih proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008; internih proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008; menadžera za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008; proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008; proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008 StandCert će realizovati najkasnije do navršetka dve godine od izlaska standarda ISO 45001 (11.03.2020.). Te sertifikacije će važiti do kraja tranzicionog perioda tj do 11.03.2021.
 • Nakon 11.03.2020. godine StandCert će realizovati isključivo sertifikaciju osoba prema standardu SRPS ISO 45001:2018.
 • StandCert neće raditi resertifikaciju osoba prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008.
 • Ukoliko osoba koja je sertifikovana prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008 želi da se sertifikuje i prema standardu SRPS ISO 45001:2018 potrebno je da se prijavi za sertifikaciju.
 • Ukoliko osoba kojoj ističe sertifikacija prema standardu SRPS OHSAS 18001:2008 želi da obnovi sertifikaciju potrebno je da se blagovremeno prijavi za resertifikaciju prema standardu SRPS ISO 45001:2018. Kao dokaz o stalnom profesionalnom razvoju osoba je u obavezi da dostavi dokaz o obuci u vezi sa standardom SRPS ISO 45001:2018.

 

2018-12-13

Obaveštenje o sertifikaciji internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006

30. 11. 2017. godine ISO je objavio treće izdanje standarda ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025:2017), a neposredno nakon toga Institut za standardizaciju Srbije je objavio srpski standard na srpskom jeziku SRPS ISO/IEC 17025:2017, koji od 25.12.2017. godine zamenjuje SRPS ISO/IEC 17025:2006.
ILAC Rezolucijom (ILAC Resolution GA 20.15 iz 2016. godine) propisano je da je prelazni period za primenu nove verzije standarda tri godine od datuma objavlјivanja nove verzije.

Imajući u vidu gore navedeno obaveštavamo vas o sledećem:

 • Sve sertifikacije za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 koje je StandCert izdao do datuma objavljivanja novog izdanja standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017, važe do datuma prestanka važenja sertifikacije.
 • Sertifikaciju internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 odnosno sertifikaciju internih proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 StandCert će realizovati najkasnije do navršetka dve godine od izlaska novog izdanja standarda (25.12.2019.). Te sertifikacije će važiti do kraja tranzicionog perioda tj do 30.11.2020.
 • Nakon 25.12.2019. godine StandCert će realizovati isključivo sertifikacije internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 i internih proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017.
 • StandCert neće raditi resertifikaciju internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 i internih proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006
 • Ukoliko osoba koja je sertifikovana za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 želi da se sertifikuje i za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 potrebno je da se prijavi za sertifikaciju.
  Takođe, ukoliko osoba koja je sertifikovana za internog proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 želi da se sertifikuje i za internog proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 potrebno je da se prijavi za sertifikaciju.
 • Ukoliko osoba kojoj ističe sertifikacija za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 želi da obnovi sertifikaciju potrebno je da se blagovremeno prijavi za resertifikaciju za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. Kao dokaz o stalnom profesionalnom razvoju osoba je u obavezi da dostavi dokaz o obuci u vezi sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017.
  Takođe, ukoliko osoba kojoj ističe sertifikacija za internog proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 želi da obnovi sertifikaciju potrebno je da se blagovremeno prijavi za resertifikaciju za internog proveravača-pripravnika za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. Kao dokaz o stalnom profesionalnom razvoju osoba je u obavezi da dostavi dokaz o obuci u vezi sa standardom SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Linkovi