Postupak sertifikacije

Postupak sertifikacije se sastoji iz nekoliko povezanih faza. Postupak započinje podnošenjem prijave za sertifikaciju od osobe koja želi da se sertifikuje nakon čega sledi faza preispitivanje prijave za sertifikaciju i ugovaranje, sprovođenje ispita i donošenje odluke o sertifikaciji. Za više detalja kliknite dugme ispod.

Postupak sertifikacije detaljno je dat u Pravilima sertifikacije osoba.

U nastavku je prikazan i ukratko opisan postupak sertifikacije

postupak-sertifikacijeOsoba koja želi da se serifikuje potrebno je da dostavi StandCert d.o.o. popunjenu prijavu za sertifikaciju zajedno sa zapisima koji se prijavom zahtevaju a kojima osoba potvrđuje da je ispunila preduslove za sertifikaciju osoba.

StandCert d.o.o. vrši preispitivanje dostavljene prijave za sertifikaciju sa aspekta tražene sertifikacije, kompletnosti prijave i ispunjenosti preduslova za sertifikaciju.

Podnosilac prijave za sertifikaciju mora da ispuni određene preduslove koji su propisani šemom sertifikacije i koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera tamo gde je primenjivo. Ukoliko podnosilac ne ispunjava uslove biće obavešten o tome.

Sa podnosiocem prijave koje ispunjava propisane preduslove za sertifikaciju StandCert d.o.o. potpisuje ugovor.

Nakon potpisivanja ugovora podnosilac prijave polaže pismeni ispit, koji organizuje StandCert d.o.o. Osobe koje pohađaju odobrenu obuku ispit polažu zadnjeg dana realizacije obuke, pod uslovom da se obuka ne realizje on-line.

Vreme trajanja ispita i struktura ispita su tačno propisana šemom.

StandCert d.o.o. donosi odluku o sertifikaciji na bazi rezultata ispita i ocene ispunjenosti svih uslova za sertifikaciju.

Odlučivanje o sertifikaciji realizuju osobe koje nisu sprovodile ispit odnosno obuku kandidata o kome se odlučuje.

Ukoliko osoba nije položila ispit daje joj se mogućnost da ponovo polaže. Osoba se obaveštava o tome koje uslove za sertifikaciju nije ispunila odnosno o donetoj odluci.

 

U slučaju da je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju propisanu u šemi sertifikacije dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine

Linkovi