O nama

StandCert d.o.o. je:
– akreditovano sertifikaciono telo koje se bavi ocenjivanjem usaglašenosti sistema menadžmenta organizacija svih vrsta i veličina u skladu sa odgovarajućim, aktuelnim standardima za sisteme menadžmenta
– prvo domaće akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta
Pored poslova sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba StandCert d.o.o. pruža usluge obuke osoba u oblasti sistema menadžmenta.

Misija

StandCert nepristrasno, nezavisno, profesionalno i objektivno sertifikuje sisteme menadžmenta organizacija, kao i osobe za oblast sistema menadžmenta, u skladu sa zahtevima primenjenih standarda. Pružanjem usluga obuka za sisteme menadžmenta  podstičemo i ohrabrujemo organizacije svih vrsta i veličina da podižu kulturu rada i da poboljšavaju efektivnost svojih poslovnih procesa. Pružanjem navedenih usluga aktivno učestvujemo u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve subjekte, a stalnim povećanjem kvaliteta usluga utičemo na povećanje poverenja zainteresovanih strana da poslove obavljamo profesionalno i pošteno.

Vizija

StandCert želi da bude jedan od ključnih aktera u stvaranju i održavanju infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji tako što će da:

  • prepoznaje potrebe zainteresovanih strana,
  • prihvata zahteve relevantnih standarda,
  • aktivno učestvuje u razvijanju novih šema za sertifikaciju sistema menadžmenta i osoba
  • obezbedi korisnicima nova znanja i inoviranje već postojećih.

Politika

Direktor StandCerta je objavio politiku kvaliteta, koja se može preuzeti preko sledećeg linka Politika kvaliteta

Akreditacija

StandCert d.o.o. je akreditovan od strane Akreditaciong tela Srbije za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
Obim akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta možete preuzeti ovde. 08-05
Obim akreditacije za sertifikaciju osoba možete preuzeti ovde.07-007

Izjava o nepristrasnosti
Sertifikacija sistema menadžmenta

StandCert obavlja proces sertifikacije na način koji obezbeđuje visok stepen javnog poverenja i verovanja da se obavlja nepristrasno. Celokupnu izjavu možete preuzeti putem linka ispod.

Preuzimanje izjave

Izjava o nepristrasnosti
Sertifikacija osoba

Rukovodstvo StandCert d.o.o. je u potpunosti svesno koliko je bitno da se sertifikacija osoba obavlja na nepristrasan način kao i da se osigura objektivnosti svih aktivnosti sertifikacije i upravlja sukobima interesa. Imajući u vidu to direktor je objavio Izjavu o nepristrasnosti koju možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzimanje izjave

StandCert DOO

Bulevar vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd
Tel: 011 2651499, Fax: 011 2652336
Mail: office@standcert.rs
PIB 105883800, Matični broj 20480211
Račun Komercijalna Banka 205-140307-50

Linkovi