O nama

StandCert d.o.o. je:
– akreditovano sertifikaciono telo koje se bavi ocenjivanjem usaglašenosti sistema menadžmenta organizacija svih vrsta i veličina u skladu sa odgovarajućim, aktuelnim standardima za sisteme menadžmenta
– prvo domaće akreditovano sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta
Pored poslova sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba StandCert d.o.o. pruža usluge obuke osoba u oblasti sistema menadžmenta.

Misija

StandCert nepristrasno, nezavisno, profesionalno i objektivno sertifikuje sisteme menadžmenta organizacija, kao i osobe za oblast sistema menadžmenta, u skladu sa zahtevima primenjenih standarda. Pružanjem usluga obuka za sisteme menadžmenta  podstičemo i ohrabrujemo organizacije svih vrsta i veličina da podižu kulturu rada i da poboljšavaju efektivnost svojih poslovnih procesa. Pružanjem navedenih usluga aktivno učestvujemo u stvaranju boljeg poslovnog okruženja za sve subjekte, a stalnim povećanjem kvaliteta usluga utičemo na povećanje poverenja zainteresovanih strana da poslove obavljamo profesionalno i pošteno.

Vizija

StandCert želi da bude jedan od ključnih aktera u stvaranju i održavanju infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji tako što će da:

  • prepoznaje potrebe zainteresovanih strana,
  • prihvata zahteve relevantnih standarda,
  • aktivno učestvuje u razvijanju novih šema za sertifikaciju sistema menadžmenta i osoba
  • obezbedi korisnicima nova znanja i inoviranje već postojećih.

Politika

Direktor StandCerta je objavio Politiku kvaliteta i Politiku zaštite podataka o ličnosti. Iste se  mogu preuzeti preko sledećih linkova POLITIKA KVALITETA i  POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Akreditacija

StandCert d.o.o. je akreditovan od strane Akreditaciong tela Srbije za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta i sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
Obim akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta možete preuzeti ovde.08-005
Obim akreditacije za sertifikaciju osoba možete preuzeti ovde. 07-007

Međunarodno priznavanje sertifikata

Akreditaciono telo Srbije (ATS) je potpisnik multilateralnog IAF MLA sporazuma o međunarodnom priznavaju ekvivalentoti sistema akreditacije što je put za međunarodno priznavanje sertifikata koje izdaje akreditovano sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta StandCert d.o.o.
Detalji o IAF MLA sporazumu mogu se videti na sajtu ATS-a, putem linka

 

 

Izjava o nepristrasnosti
Sertifikacija sistema menadžmenta

StandCert obavlja proces sertifikacije na način koji obezbeđuje visok stepen javnog poverenja i verovanja da se obavlja nepristrasno. Celokupnu izjavu možete preuzeti putem linka ispod.

Preuzimanje izjave

Izjava o nepristrasnosti
Sertifikacija osoba

Rukovodstvo StandCert d.o.o. je u potpunosti svesno koliko je bitno da se sertifikacija osoba obavlja na nepristrasan način kao i da se osigura objektivnosti svih aktivnosti sertifikacije i upravlja sukobima interesa. Imajući u vidu to direktor je objavio Izjavu o nepristrasnosti koju možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzimanje izjave

StandCert DOO

Bulevar vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd
Tel: 011 2651499, Fax: 011 2652336
Mail: office@standcert.rs
PIB 105883800, Matični broj 20480211
Račun Komercijalna Banka 205-140307-50

Linkovi