SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM

Standardi serije ISO 50000 bave se sistemima menadžmenta energijom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard EN ISO 50001:2011 Sistemi menadžmenta energijom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 50001:2015.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda EN ISO 50001:2011, tumačenje filozofije sistema menadžmenta energijom, upoznavanjem sa obavezama koje proizilaze iz zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta energijom,  utvrđivanje i vrednovanje energetske performanse, za specifične zahteve standarda EN ISO 50001:2011, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta energijom koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
En01 Osnove sistemi menadžmenta energijom (prema ISO 50001) 1 dan
(8 sati)
En02 Sistemi menadžmenta energijom. Zahtevi standarda ISO 50001 2 dana
(14 sati)
En03 Menadžment energijom i zakonska regulativa 1 dan
(5 sati)

Linkovi