SISTEM MENADŽMENTA ENERGIJOM

Standardi serije ISO 50000 bave se sistemima menadžmenta energijom. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard EN ISO 50001:2011 Sistemi menadžmenta energijom — Zahtevi sa uputstvom za korišćenje
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO 50001:2015.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda EN ISO 50001:2018, tumačenje filozofije sistema menadžmenta energijom, upoznavanjem sa obavezama koje proizilaze iz zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta energijom,  utvrđivanje i vrednovanje energetske performanse, za specifične zahteve standarda EN ISO 50001:2018, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta energijom koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
En01 Sistemi menadžmenta energijom prema ISO 50001:2018. Zahtevi 1 dan
(7 sati)
En02 Sistemi menadžmenta energijom prema ISO 50001:2018. Tumačenje zahteva sa uputstvom za korišćenje. 2 dana
(14 sati)
En03 Menadžment energijom i zakonska regulativa 1 dan
(5 sati)
En04 Interni proveravač za sisteme menadžmenta energijom prema SRPS ISO 50001:2012 2 dana
(16 sati)
En05 Kako izvršiti tranziciju sa SRPS ISO 50001:2012 na ISO 50001:2018 2 dana
(14 sati)
En06 Interni proveravač za sisteme menadžmenta energijom prema SRPS ISO 50001:2018 2 dana
(16 sati)

Linkovi