Odobravanje organizacija za izvođenje obuka

Jedan od preduslova za sertifikaciju osoba je da osoba ima završenu odgovarajuću obuku kojom stiče potrebna znanja i veštine koji su im neophodni za realizaciju poslova koje će obavljati kao sertifikovana osoba. Da bi se osiguralo da osoba dobije adekvatnu obuku, StandCert d.o.o. vrši odobravanje organizacija za izvođenje obuka koje su preduslov za sertifikaciju osoba koja se sprovodi u StandCert d.o.o. Kriterijumi za odobravanje definisani su šemom sertifikacije po kojoj se sprovodi sertifikacija osoba.
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i jedan broj obuka koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.

Pravila za odobravanje organizacija za izvođenje obuka

StandCert d.o.o. je ustanovio Pravila za odobravanje organizacija za izvođenje obuka kojim se bliže uređuje postupak odobravanja od strane StandCert d.o.o. organizacija koje izvode obuke koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama sertifikacije po kojima StandCert sprovodi sertifikaciju osoba, zahtevi koje treba da ispune ove organizacije da bi bile odobrene kao i prava i obaveze učesnika u procesu odobravanja.

Saznaj više o pravilima

Kriterijumi za odobravanje organizacija za izvođenje obuka

Kriterijumi za odobravanje organizacija za izvođenje obuka koje treba da ispune organizacije koje žele da budu odobrene od strane StandCerta za sprovođenje obuka koje su preduslov za sertifikaciju osoba propisani su šemom sertifikacije i isti obuhvataju kriterijume za organizaciju i kriterijume za obuku koji se odnose na sadržaj, vreme trajanja i metode sprovođenja obuke. Klikom na dugme ispod možete ostvariti uvid u kriterijume

Pogledaj kriterijume

Prijava za odobravanje organizacija za izvođenje obuka

Organizacije koje su zainteresovane da budu odobrene od strane StandCert-a za izvođenje obuka koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama sertifikacije po kojima StandCert sprovodi sertifikaciju osoba potrebno je da se prijave StandCert-u za postupak odobravanja putem obrasca Prijava za odobravanje organizacije za izvođenje obuke. Obrazac prijave možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzimanje prijave

Registar odobrenih organizacija za izvođenje obuka

Ukolko želite da završite obuku koja je preduslov za sertifikaciju osoba po šemama po kojoj StandCert d.o.o. sprovodi sertifikaciju istu možete odabrati iz Registra odobrenih organizacija za izvođenje obuka. U registru se nalaze i podaci o organizaciji koja izvodi obuku. Klikom na dugme ispod možete možete ostvariti uvid u registar.

Pogledaj registar

Prihvatanje obuka

StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i jedan broj obuka koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta. Listu prihvaćenih obuka utvrđuje organ zadužen za razvoj šeme sertifikacije. Klikom na dugme ispod možete preuzeti Listu prihvaćenih obuka.

StandCert DOO

Bulevar vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd
Tel: 011 2651499, Fax: 011 2652336
Mail: office@standcert.rs
PIB 105883800, Matični broj 20480211
Račun Komercijalna Banka 205-140307-50

Linkovi