Odobravanje obuka

Jedan od preduslova za sertifikaciju osoba je da osoba ima završenu odgovarajuću obuku kojom stiče potrebna znanja i veštine koji su im neophodni za realizaciju poslova koje će obavljati kao sertifikovana osoba. Da bi se osiguralo da osoba dobije adekvatnu obuku, StandCert d.o.o. vrši odobravanje  obuka koje su preduslov za sertifikaciju osoba koja se sprovodi u StandCert d.o.o. Kriterijumi za odobravanje definisani su šemom sertifikacije po kojoj se sprovodi sertifikacija osoba.
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i jedan broj obuka koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.

Pravila za odobravanje obuka

StandCert d.o.o. je ustanovio Pravila za odobravanje obuka kojim se bliže uređuju postupak odobravanja od strane StandCert-a obuka koje izvode druge organizacije - izvođači obuka a koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama sertifikacije po kojima StandCert sprovodi sertifikaciju osoba, zahtevi za obuke i zahtevi koje treba da ispune izvođači obuka da bi obuke bile odobrene kao i prava i obaveze učesnika u procesu odobravanja.

Saznaj više o pravilima

Kriterijumi za odobravanje obuka

Kriterijumi za odobravanje obuka od strane StandCert-a, a koje su preduslov za sertifikaciju osoba koju sprovodi StandCert propisani su u šemi sertifikacije i isti obuhvataju kriterijume koji se odnose na sadržaj, vreme trajanja, metode sprovođenja obuke i kriterijume za izvođača obuke.
Klikom na dugme ispod možete ostvariti uvid u kriterijume za obuku i kriterijume za izvođača obuke.

Pogledaj kriterijume

Prijava za odobravanje obuka

Izvođači obuka koji su zainteresovani da budu odobreni od strane StandCert-a za izvođenje obuka koje su preduslov za sertifikaciju osoba po šemama sertifikacije po kojima StandCert sprovodi sertifikaciju osoba potrebno je da se prijave StandCert-u za postupak odobravanja putem obrasca Prijava za odobravanje obuke. Obrazac prijave možete preuzeti klikom na dugme ispod.

Preuzimanje prijave

Registar odobrenih obuka

Ukolko želite da završite obuku koja je preduslov za sertifikaciju osoba po šemama po kojoj StandCert d.o.o. sprovodi sertifikaciju istu možete odabrati iz Registra odobrenih obuka. U registru se nalaze i podaci o izvođaču obuke koji izvodi odobrenu obuku. Klikom na dugme ispod možete možete ostvariti uvid u registar.

Pogledaj registar

Prihvatanje obuka

StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i jedan broj obuka koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta. Listu prihvaćenih obuka utvrđuje organ zadužen za razvoj šeme sertifikacije. Klikom na dugme ispod možete preuzeti Listu prihvaćenih obuka.

StandCert DOO

Bulevar vojvode Mišića 39a, 11000 Beograd
Tel: 011 2651499, Fax: 011 2652336
Mail: office@standcert.rs
PIB 105883800, Matični broj 20480211
Račun Komercijalna Banka 205-140307-50

Linkovi