Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO 45001.

Šta radi sertifikovani interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu?

Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u organizaciji, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu organizacije sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 45001.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 45001;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu
  i sl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu je potvrdila treća strana (akreditovano sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, sigurna je da ima kvalifikovanog internog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu ispod);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA ZDRAVLJEM I BEZBEDNOŠĆU NA RADU srednje obrazovanje 3 godine (za srednje obrazovanje) – puno radno vreme/
1 godina – puno redno vreme (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)
1 godina – puno radno vreme

(u sistemu menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu)

obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 u trajanju od 16 sati*/

obuka za internog proveravača za bilo koji sistem menadžmenta u trajanju od 16 sati i dodatna obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 u trajanju od 8 sati*/

obuka za proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 u trajanju od 40 sati*

najmanje 3 interne provere/provere sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 u trajanju od po minimum 3 sata, sprovedene u periodu ne dužem od 3 godine pre podnošenja prijave za sertifikaciju/

najmanje 2 interne provere/provere sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema (SRPS) ISO 45001 u trajanju od po minimum 3 sata u periodu ne dužem od 3 godine pre podnošenja prijave za sertifikaciju, za osobe koje su već sertifikovane kod StandCerta za internog proveravača za drugi sistem menadžmenta.

* Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije internih proveravača/ proveravača za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema ISO 45001 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljeni kriterijumi za priznavanje dati šemi sertifikacije.

Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da se u oba dela ispita ostvari prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Linkovi