Sertifikacija u novoj kategoriji osoba

Ukoliko je osoba već sertifikovana od strane StandCert d.o.o. i želi da se sertifikuje u nekoj drugoj kategoriji osoba potrebno je da se prijavi za isto. Osoba mora ispuniti sve zahteve koji se odnose na sertifikaciju osoba za kategoriju  za koju želi da bude sertifikovana.

Sertifikacija za novu kategoriju osoba

Ukoliko sertifikovana osoba želi da se sertifikuje u nekoj drugoj kategoriji osoba potrebno je da se prijavi za isto.
Osoba mora ispuniti sve zahteve koji se odnose na sertifikaciju osoba za kategoriju za koju želi da bude sertifikovana.
Postupak sertifikacije je identičan postupku početne sertifikacije, osim u slučaju kada osoba koja je sertifikovana za internog proveravača-pripravnika odnosno proveravača-pripravnika  podnese prijavu za sertifikaciju za internog proveravača odnosno proveravača za isti sistem menadžmenta za koji je sertifikovana kao interni proveravač-pripravnik odnosno proveravač-pripravnik i kada osoba koja je sertifikovana  kao interni proveravač-pripravnik za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje podnese prijavu za sertifikaciju  internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje. U ovim slučajevima potrebno je da sertifikovani interni proveravač-pripravnik  dostavi dokaze o realizovanim proverama kako se zahteva za kategoriju osoba interni proveravač za sistem menadžmenta za koji je podneo prijavu/kategoriju interni  proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje odnosno da sertifikovani proveravač-pripravnik  dostavi dokaze o realizovanim proverama kako se zahteva za kategoriju osoba proveravač za sistem menadžmenta za koji je podneo prijavu. StandCert će  izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni doneće se odluka o sertifikaciji internog proveravač odnosno proveravača  i izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

Linkovi