SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA

Standardi serije ISO/IEC 27000 bave se sistemima menadžmenta bezbednošću informacija. Osnovni i jedini standard kojim se definišu zahtevi koje organizacija mora da ispuni da bi bila sertifikovana jeste standard ISO 27001:2013 Informacione tehnologije — Tehnike bezbednosti — Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija — Zahtevi.
Pored ovog standarda postoji čitav set standarda koji daju uputstva, smernice i rečnik pojmova i definicija i pomažu organizacijama kada se odluče da primenjuju standard ISO/IEC 27001:2013.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda ISO/IEC 27001:2013 , tumačenje filozofije sistema menadžmenta bezbednošću informacija, upoznavanjem sa obavezama koje proizilaze iz relevantnih zakona i propisa, interne proveravače za sisteme menadžmenta bezbednošću informacija,  utvrđivanje i vrednovanje kontrolnih mera, za specifične zahteve standarda ISO/IEC 27001:2013, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta bezbednošću informacija koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
I01 Upoznavanje sa zahtevima standarda ISO/IEC 27001:2013 – Osnove 1 dan
(7 sati)
I02 Zahtevi standard ISO/IEC 27001:2013 – detaljno 2 dana
(16 sati)
I03 Interni proveravač prema standardu ISO/IEC 27001:2013 2 dana
(16 sati)
I04 Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija. Lead implementer (prema ISO/IEC 27001:2013) 2 dana
(16 sati)
I05 Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija. Liderstvo i posvećenost najvišeg rukovodstva  sistemu menadžmenta bezbednošću informacija (prema ISO/IEC 27001:2013) 1 dan
(4 sata)
I06 Interni proveravač prema standardu ISO/IEC 27001:2022 – Tranzicioni kurs za interne proveravače (koji su obučeni prema  ISO/IEC 27001:2013) 1 dan
(8 sati)
I07 Zahtevi standarda ISO/IEC 27001:2022 2 dana
(16 sati)
I08 Interni proveravač prema standardu ISO/IEC 27001:2022 2 dana
(16 sati)

Linkovi