SISTEM MENADŽMENTA PROTIV MITA

Mito je rasprostranjena pojava. Ono izaziva ozbiljne društvene, moralne, ekonomske i političke zabrinutosti, podriva dobro upravljanje, otežava razvoj i narušava konkurenciju. Ono narušava pravdu, podriva ljudska prava i sprečava smanjenje siromaštva. Standardom ISO 37001:2016 definišu se zahtevi za organizacije koje žele da uspostave, primenjuju i održavaju sistem menadžmenta protiv mita.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva standarda ISO 37001:2016, tumačenje filozofije sistema menadžmenta protiv mita, utvrđivanje rizika koji se odnose na mito, sprovođenja „due diligence”, sprovođenje interne provere, kao i druge vrste obuka za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama u oblasti sistema menadžmenta protiv mita koje sprovodi StandCert.

 

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
AB01 Zahtevi standardaISO 37001:2016 za sisteme menadžmenta protiv mita. Tumačenje zahteva. 2 dana
(16 sati)
AB02 Interni proveravač za sisteme menadžmenta protiv mita (prema ISO 37001:2016) 2 dana
(16 sati)

 

Linkovi