Registar sertifikovanih osoba

Podaci o osobama sertifikovanim od strane StandCert d.o.o vode se u Registru sertifikovanih osoba.

 

Rb Ime i prezime sertifikovane osobe Podaci o šemi i kategoriji/podkategoriji osoba u kojoj je osoba sertifikovana Iden. br. sertifikovane osobe Broj sertifikata Datum sertifikacije Datum važenja sertifikata Status sertifikovane osobe
Šema sertifikacije Kategorija osoba Podkategorija osoba
1. Sanja Teodorović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/002  P 01-Q/002/2020  2020-02-28  2023-02-27  sertifikovana
2. Ninoslav Stojanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema

SRPS ISO 45001:2018

 P 03-O/001  P 03-O/001/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana
3. Ninoslav Stojanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta životnom sredinom prema

SRPS ISO 14001:2015

 P 02-E/001  P 02-E/001/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana*
4. Nikola Dokmanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/006  P 01-Q/006/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana
5. Vladimir Popadić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/007  P 01-Q/007/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana*
6. Tamara Petrović Vitaz SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/009  P 01-Q/009/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana*
7. Biljana Ilić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/010  P 01-Q/010/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana*
8. Ivana Delić Nikolić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/012  P 01-Q/012/2020  2020-07-07  2023-07-06  sertifikovana
 9.  Dragiša Ivanišević SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

P 01-Q/013  P 01-Q/013/2020  2020-09-29  2023-09-28  sertifikovana
 10.  Zagorka Radojević SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

P 01-Q/014 P 01-Q/014/2020 2020-09-29 2023-09-28 sertifikovana
11. Marija Manzalović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/015  P 01-Q/015/2020  2020-09-29  2023-09-28  sertifikovana
12. Jelena Smiljanić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/016  P 01-Q/016/2020  2020-09-29   2023-09-28  sertifikovana
13. Ljiljana Miličić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/017  P 01-Q/017/2020  2020-09-29  2023-09-28  sertifikovana
14. Željko Veselinović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 IP 01-Q/003  IP 01-Q/003/2018  2018-10-26  2021-10-25  sertifikovana*
15. Željko Kovačević SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema

SRPS ISO/IEC 27001:2014

 P 05-I/001  P 05-I/001/2018  2018-11-27  2021-11-26  sertifikovana
16. Bratislav Stanković SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta životnom sredinom prema

SRPS ISO 14001:2015

 P 02-E/002  P 02-E/002/2019  2019-02-11  2022-02-10  sertifikovana
17. Bratislav Miloševiić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema

SRPS ISO/IEC 17025:2017

 IP 06-L/003  IP 06-L/003/2019  2019-04-17  2022-04-16  sertifikovana*
18. Azra Redžepović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema

SRPS ISO/IEC 17025:2017

  IP 06-L/004  IP 06-L/004/2019  2019-04-17  2022-04-16  sertifikovana*
19. Milan Macura SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/018  P 01-Q/018/2019  2019-05-08  2022-05-07   sertifikovana
 20.  Dejan Pantić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/019  P 01-Q/019/2019  2019-05-08  2022-05-07   sertifikovana*
 21.  Mirko Đapić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/020  P 01-Q/020/2019  2019-05-08  2022-05-07   sertifikovana
 22.  Sandra Šupica SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Interni proveravač-pripravnik  za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema
SRPS ISO 45001:2018
 IP 03-O/003  IP 03-O/003/2019  2019-06-11  2022-06-10  sertifikovana
23. Bojan Dimitrijević SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 IP 01-Q/004   IP 01-Q/004/2019  2019-06-11  2022-06-10  sertifikovana*
24.  Gordana Popović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema

SRPS ISO/IEC 17025:2017

 IP 06-L/005  IP 06-L/005/2020  2020-06-11  2023-06-10  sertifikovana*
25. Aleksandar Stojiljković SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema

SRPS EN ISO 22000:2018

 P 04-F/002  P 04-F/002/2021  2021-04-14  2024-04-13  sertifikovana*
 26.  Sanja Božović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema

SRPS ISO/IEC 17025:2017

 IP 06-L/006  IP 06-L/006/2021  2021-04-16  2024-04-15  sertifikovana*

* sertifikovana za kategoriju osoba koja se nalazi u obimu akreditacije

Linkovi