Registar sertifikovanih osoba

Podaci o osobama sertifikovanim od strane StandCert d.o.o vode se u Registru sertifikovanih osoba. Klikom na dugme ispod možete možete ostvariti uvid u registar.

 

Rb Ime i prezime sertifikovane osobe Podaci o šemi i kategoriji/podkategoriji osoba u kojoj je osoba sertifikovana Iden. br. sertifikovane osobe Broj sertifikata Datum sertifikacije Datum važenja sertifikata Status sertifikovane osobe
Šema sertifikacije Kategorija osoba Podkategorija osoba
1. Sonja Macakanja SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

P 01-Q/001 P 01-Q/001/2016 2016-08-16 2019-08-15 sertifikovana
2. Zoran Šofranac SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema

SRPS ISO/IEC 17025:2006

 IP 06-L/001  IP 06-L/001/2016  2016-10-11  2019-10-10  sertifikovana
3. Maja Aleksić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema

SRPS OHSAS 18001:2008

 IP 03-O/001  IP 03-O/001/2016  2016-11-29  2019-11-28  sertifikovana
4. Lela Kovač SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 IP 01-Q/001  IP 01-Q/001/2017  2017-02-17  2020-02-16  sertifikovana
 5. Vesna Jovanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 IP 01-Q/002  IP 01-Q/002/2017  2017-02-17  2020-02-16  sertifikovana
 6. Sanja Teodorović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/002  P 01-Q/002/2017  2017-02-28  2020-02-27  sertifikovana
7. Tijana Marjanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/003  P 01-Q/003/2017  2017-02-28   2020-02-27  sertifikovana
 8. Zoran Čolić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/004  P 01-Q/004/2017  2017-02-28  2020-02-27  sertifikovana
 9. Igor Martić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/005  P 01-Q/005/2017-1  2017-05-31  2020-02-27  sertifikovana
 10. Danijela Jovanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema

SRPS OHSAS 18001:2008

 IP 03-O/002  IP 03-O/002/2017  2017-05-08   2020-05-07  sertifikovana
11. Ankica Milinković SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema

SRPS ISO/IEC 17025:2006

 IP 06-L/002  IP 06-L/002/2017  2017-07-03  2017-07-02  sertifikovana
12. Marija Slović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač  za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema

SRPS EN ISO 22000:2007

 P 04-F/001  P 04-F/001/2017  2017-07-03  2017-07-02  sertifikovana
13. Ninoslav Stojanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu prema

SRPS OHSAS 18001:2008

 P 03-O/001  P 03-O/001/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
14. Ninoslav Stojanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta životnom sredinom prema

SRPS ISO 14001:2015

 P 02-E/001  P 02-E/001/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
15. Nikola Dokmanović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/006  P 01-Q/006/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
16. Vladimir Popadić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/007  P 01-Q/007/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
17. Lela Kovač SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/008  P 01-Q/008/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
18. Tamara Petrović Vitaz SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/009  P 01-Q/009/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
19. Biljana Ilić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/010  P 01-Q/010/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
20. Miroslav Božić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/011  P 01-Q/011/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
21. Ivana Delić Nikolić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/012  P 01-Q/012/2017  2017-07-07  2020-07-06  sertifikovana
 22.  Dragiša Ivanišević SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

P 01-Q/013  P 01-Q/013/2017  2017-09-29  2020-09-28  sertifikovana
 23.  Zagorka Radojević SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

P 01-Q/014 P 01-Q/014/2017 2017-09-29 2020-09-28 sertifikovana
24. Marija Manzalović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/015  P 01-Q/015/2017  2017-09-29  2020-09-28  sertifikovana
25. Jelena Smiljanić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/016  P 01-Q/016/2017  2017-09-29   2020-09-28  sertifikovana
26. Ljiljana Miličić SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema

SRPS  ISO 9001:2015

 P 01-Q/017  P 01-Q/017/2017  2017-09-29  2020-09-28  sertifikovana
27. Veselinka Perović SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema

SRPS ISO/IEC 27001:2014

 IP 05-I/001  IP 05-I/001/2017  2017-10-16  2020-10-15  sertifikovana
 28.  Sanja Veljković SC-UP-13

Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta

 Interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema

SRPS ISO/IEC 27001:2014

 IP 05-I/002  IP 05-I/002/2017  2017-11-14  2020-11-13  sertifikovana

 

Linkovi