OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Standardi serije ISO/IEC 17000 bave se pitanjima u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti. Ocenjivanjem usaglašenosti utvrđuje se da li proizvod, usluga, sistem, osoba ili telo ispunjavaju zahteve koji su propisani odgovarajućim standardom, normativnim dokumentom ili su ih specificirale zaintersovane strane.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva pojedinih standarda za ocenjivanje usaglašenosti, za interne proveravače u telima za ocenjivanje usaglašenosti, za eksterne proveravače za sisteme menadžmenta, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
C01 Zahtevi standarda ISO/IEC 17021-1:2015 – sertifikaciona tela za sisteme  menadžmenta 5 dana
(40 sati)
C02 Zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2005 – laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje 1 dan
(7 sati)
C03 Proveravanje sistema menadžmenta klijenta. Zahtevi standarda ISO/IEC 17021-1:2015 koji se odnose na  proveravanje sistema menadžemta (za proveravače sertifikacionog tela) set obuka po pojedinačnim temama u trajanju od po 4 sata
C04 Zahtevi standarda ISO/IEC 17065:2012 – sertifikaciona tela za proizvode, procese i usluge 1 dan
(7 sati)
C05 Zahtevi standarda ISO/IEC 17020 –  kontrolna tela 1 dan
(7 sati)
C06 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 2 dana
(16 sati)
C07 Interni proveravač za sistem  menadžmenta sertifikacionog tela za proizvode, procese i usluge prema zahtevima standarda ISO/IEC 17065 2 dana
(16 sati)
C08 Interni proveravač za sistem menadžmenta kontrolnog tela prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020 – kontrolna tela 2 dana
(16 sati)
C09 Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2018 2 dana
(16 sati)
C10 Zahtevi sandarda ISO/IEC 17024:2012 – sertifikaciona tela za osobe 1 dan
(7 sati)
C11 Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015 2 dana
(16 sati)
C12 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta energijom prema  ISO 50001:2018 5 dana
(40 sati)
C13 Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001:2015 2 dana
(16 sati)
C14 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta kvalitetom prema  ISO 9001:2015 5 dana
(40 sati)
C15 Obuka za migraciju proveravača za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu sa standarda BS OHSAS 18001:2007 na standard ISO  45001:2018 2 dana
(16 sati)
C16 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta životnom sredinom prema  ISO 14001:2015 5 dana
(40 sati)
C17 Zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2017– laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje 1 dan
(7 sati)
C18 Tranzicioni kurs. Kako izvršiti tranziciju sa ISO/IEC 17025:2005 na ISO/IEC 17025:2017 2 dana
(16 sati)
C19 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 2 dana
(16 sati)
C20 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2018 5 dana
(40 sati)
C21 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema  ISO 45001:2018 5 dana
(40 sati)
C22 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta kvalitetom prema  ISO 9001:2015 (za proveravače koji su već obučeni prema nekom drugom standardu za sisteme menadžmenta) 3 dana
(24 sata)
C23 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta životnom sredinom prema  ISO 14001:2015 (za proveravače koji su već obučeni prema nekom drugom standardu za sisteme menadžmenta) 3 dana
(24 sata)
C24 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema  ISO 45001:2018 (za proveravače koji su već obučeni prema nekom drugom standardu za sisteme menadžmenta) 3 dana
(24 sata)
C25 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2018 (za proveravače koji su već obučeni prema nekom drugom standardu za sisteme menadžmenta) 3 dana
(24 sata)
C26 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta energijom prema  ISO 50001:2018 (za proveravače koji su već obučeni prema nekom drugom standardu za sisteme menadžmenta) 3 dana
(24 sata)

Linkovi