OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI

Standardi serije ISO/IEC 17000 bave se pitanjima u vezi sa ocenjivanjem usaglašenosti. Ocenjivanjem usaglašenosti utvrđuje se da li proizvod, usluga, sistem, osoba ili telo ispunjavaju zahteve koji su propisani odgovarajućim standardom, normativnim dokumentom ili su ih specificirale zaintersovane strane.

O obukama

StandCert oganizuje različite vrste obuke koje se odnose na: tumačenje zahteva pojedinih standarda za ocenjivanje usaglašenosti, za interne proveravače u telima za ocenjivanje usaglašenosti, za eksterne proveravače za sisteme menadžmenta, kao i za šire razumevanje ove oblasti.

U nastavku su dati osnovni podaci o obukama iz oblasti ocenjivanja usaglašenosti koje sprovodi StandCert.

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
C01 Zahtevi standarda ISO/IEC 17021-1:2015 – sertifikaciona tela za sisteme  menadžmenta 5 dana
(40 sati)
C04 Zahtevi standarda ISO/IEC 17065:2012 – sertifikaciona tela za proizvode, procese i usluge 1 dan
(7 sati)
C05 Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje 1 dan
(7 sati)
C06 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 2 dana
(16 sati)
C07 Interni proveravač za sistem  menadžmenta sertifikacionog tela za proizvode, procese i usluge prema zahtevima standarda ISO/IEC 17065 2 dana
(16 sati)
C08 Interni proveravač za sistem menadžmenta kontrolnog tela prema zahtevima standarda ISO/IEC 17020 – kontrolna tela 2 dana
(16 sati)
C09 Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2018 2 dana
(16 sati)
C10 Zahtevi sandarda ISO/IEC 17024:2012 – sertifikaciona tela za osobe 1 dan
(7 sati)
C11 Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015 2 dana
(16 sati)
C12 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta energijom prema  ISO 50001:2018 5 dana
(40 sati)
C13 Tranziciona obuka za proveravače za sisteme menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001:2015 2 dana
(16 sati)
C14 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta kvalitetom prema  ISO 9001:2015 5 dana
(40 sati)
C15 Obuka za migraciju proveravača za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu sa standarda BS OHSAS 18001:2007 na standard ISO  45001:2018 2 dana
(16 sati)
C16 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta životnom sredinom prema  ISO 14001:2015 5 dana
(40 sati)
C17 Zahtevi standarda ISO/IEC 17025:2017– laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje 1 dan
(7 sati)
C19 Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017 2 dana
(16 sati)
C20 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2018 5 dana
(40 sati)
C21 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema  ISO 45001:2018 5 dana
(40 sati)
C22 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta kvalitetom prema  ISO 9001:2015 -Konverzioni kurs 3 dana
(24 sata)
C23 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta životnom sredinom prema  ISO 14001:2015 -Konverzioni kurs 3 dana
(24 sata)
C24 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema  ISO 45001:2018 -Konverzioni kurs 3 dana
(24 sata)
C25 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću hrane prema standardu ISO 22000:2018 -Konverzioni kurs 3 dana
(24 sata)
C26 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta energijom prema  ISO 50001:2018-Konverzioni kurs 3 dana
(24 sata)
C27 Tumačenje zahteva standarda  EN ISO/IEC 17065:2012 koji se odnose na osoblje i odgovornosti i ovlašćenja u vezi sa vrednovanjem, preispitivanjem i odlučivanjem o sertifikaciji procesa, proizvoda i usluga 1 dan

(8 sati)

C28 Uvođenje, primena, održavanje i poboljšavanje sistema menadžmenta u laboratorijama za ispitivanje i laboratorijama za etaloniranje u skladu sa standardom ISO/IEC 17025:2017 2 dana
(16 sata)
C29 Zahtevi standarda ISO/IEC 17025 i način proveravanja 3 dana
(24 sata)
C30 Zahtevi standarda EN ISO/IEC 17065 i proveravanje zahteva standarda EN ISO/IEC 17065 3 dana
(24 sata)
C31 ISO 15189:2012 Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost – Primena zahteva u praksi 1 dan
(7 sati)
C32 Interni proveravač za  Medicinske laboratorije prema ISO 15189:2012 2 dana
(16 sati)
C33 Bezbednost dečjih igrališta – primena pravilnika o bezbednosti dečjih igrališta 1 dan
(7 sati)
C34 Zahtevi standarda ISO/IEC 17011:2017 – Ocenjivanje usaglašenosti – Opšti zahtevi za akreditaciona tela za ocenjivanje usaglašenosti 1 dan
(8 sati)
C35 Obuka za ocenjivače za akreditaciju laboratorija prema ISO/IEC 17025:2017 – Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etalo 1 dan
(8 sati)
C36 Tumačenje zahteva standarda ISO 22003-1:2022 –  Bezbednost hrane – Deo 1: Zahtevi za tela koja sprovode proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane 1 dan
(8 sati)
C37 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću informacija prema ISO/IEC 27001:2022-tranzicioni kurs 2 dana
(16 sati)
C38 Zahtevi standarda ISO/IEC 17020:2012 – Ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za rad različitih tipova tela koja obavljaju kontrolisanje sa smernicama za primenu 2 dana
(14 sati)
C39 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću informacija prema ISO/IEC 27001:2022 5 dana
(40 sati)
C40 Vodeći proveravač/proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću informacija prema ISO/IEC 27001:2022-konverzioni kurs 3 dana
(24 sata)
C41 ISO 15189:2022 Medicinske laboratorije – Zahtevi za kvalitet i kompetentnost – Tumačenje zahteva 1 dan
(8 sati)
C42 Zahtevi za tela koja sprovode proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću informacija u skladu saISO/IEC 17021-1 i ISO/IEC 27006– tumačenje i metode primene zahteva 2 dana
(16 sati)
C43 Proveravanje i sertifikacija Sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001:2015 – Osvežavanje znanja za proveravače/vodeće proveravače 1 dan
(7 sati)

Linkovi