SRPS EN ISO 50001

Sertifikacijom za internog proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje dobija se potvrda od treće strane da osoba ispunjava uslove neophodne za sprovođenje internih provera prema SRPS EN ISO 50001.

Interni proveravač

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema SRPS EN ISO 50001.

Pogledaj više

Interni proveravač pripravnik

Sertifikacijom za internog proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta energijom prema SRPS EN ISO 50001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodno za sprovođenje internih provera prema SRPS EN ISO 50001.

Pogledaj više

Za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta energijom mogu se prijaviti:

  • Osobe koje realizuju provere  interne provere prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 50001:2012;
  • Osobe koje su odgovorne za upravljanje sistemom menadžmenta energijom u organizaciji;
  • Osobe koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta energijom;
  • Konsultanti koji rade na implementaciji sistema menadžmenta energijom;

Pre podnošenja prijave za sertifikaciju potrebno je da osoba proveri da li ispunjava preduslove za sertifikaciju koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera za kategoriju osoba za koju se želi sertifikovati.

Osoba koja nema iskustvo u sprovođenju provera može se prijaviti isključivo za internog proveravača-pripravnika.

Linkovi