STANDCERT OBELEŽIO DESET GODINA POSLOVANJA

01.03.2019

Čitavu deceniju na istom putu sa korisnicima
Kvalitet je uvek faktor koji pravi razliku a naš stručan tim već deset godina upravo pravi tu razliku zajedno sa našim korisnicima.
Našim korisnicima omogućavamo da smanje rizike i prepoznaju prilike, povećaju produktivnost i efektivnost, da budu konkuretni kako na lokalnom tako i globalnom tržištu.
Naš stručni tim edukatora sprovodi niz obuka iz oblasti kvaliteta, životne sredine, bezbednosti hrane, menadžment procesima, bezbednost i zdravlja na radu kao i mnoge druge, prilagođavajući se potrebama klijenata i tržišta, stvarajući kompetentne i konkuretne resurse za rad.
Kroz sertifikaciju osoba potvrđujemo znanje i veštine za sprovođenje provera kao i za planiranje, razvoj, primenu i sprovođenje sistema menadžmenta, što daje sigurnost organizacijama da angažuju kompetentne, kvalifikovane proveravače odnosno menadžere za sisteme menadžmenta.
U naše najznačajnije rezultate ubrajamo:
• Preko 650 sertifikovanih klijenata
• Preko 4.000 polaznika obuka
• Prvo smo domaće akreditovano telo za sertifikaciju osoba iz oblasti sistema menadžmenta

Linkovi