NOVO!!! C18 Obuka KAKO IZVRŠITI TRANZICIJU SA STANDARDA ISO/IEC 17025:2005 NA STANDARD ISO/IEC 17025:2017?

28.01.2018

Dana 06. i 07.02.2018. godine StandCert organizuje obuku pod nazivom: KAKO IZVRŠITI TRANZICIJU SA STANDARDA ISO/IEC 17025:2005 NA STANDARD ISO/IEC 17025:2017?

Cilj obuke: Razumevanje ključnih izmena koje su nastale na osnovu nove verzije standarda ISO/IEC 17025:2017, upoznavanje sa novim i izmenjenim zahtevima i prezentovanje načina na koji laboratorija može da planira i sprovede tranziciju na novu verziju standarda.

Obuka traje 16 časova, od kojih su 2 časa za rešavanje testa, koji se polaznicima dostavlja elektronski, nakon završene obuke.

Obuka se sastoji od teorijskog i praktičnog dela. U okviru praktičnog dela  radi se 12 vežbi u grupama od po 2 do 3 polaznika. Polaznici obuke sprovode GAP analizu i utvrđuju šta sve nedostaje i šta treba da se uradi kako bi se sprovela tranzicija sa ISO/IEC 17025:2005 na ISO/IEC 17025:2017.

Predavači su: dr Smiljana Raičević i Branislava Milovanov

Linkovi