Codex Alimentarius CXC 1-1969, Rev.5-2020- Opšti principi higijene hrane i HACCP sistem, upoznavanje sa izmenama

09.05.2022

Komisija Codeks Alimentarius usvojila je revidirani Kodeks prakse (Opšti principi higijene hrane (CXC 1-1969) u septembru 2020. godine.

Codex Alimentarius ima drugačiju strukturu dokumenta, ima neke prilagođene ili dodatne zahteve u odnosu na one u dokumentu iz 2003. godine.

Ukoliko prilikom naredne provere odlučite da se provera sprovede prema novom dokumentu, možete nas obavestiti i StandCert će na vreme organizovati sve što je potrebno da se provera sprovede. Period tranzicije i rok za primenu CXC1 -1969 iz 2020. godine nije preciziran. Sertifikaciona tela, agencije i regulatorna tela će odrediti rokove za usaglašenost sa novom verzijom.

Takođe, StandCert organizuje obuke prema novom dokumentu CXC1-1969.

Na našem sajtu možete pratiti kalendar obuka i dobiti sve potrebne informacije o prijavljivanju.

Cilj obuka koje StandCert d.o.o. Beograd organizuje je pružanje visoko kvalitetnog nivoa informacija i znanja, koje integriše teorijske osnove i praktična iskustva. Kao predavače angažujemo najbolje stručnjake  sa teritorije Srbije i šire.

 

Za sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

Linkovi