Tranzicioni kurs: Kako izvršiti tranzciju sa standarda ISO 9001:2008 na standard ISO 9001:2015?

27.05.2016

20. i 21.06.2016. U Novom Sadu, StandCert organizuje obuku za upoznavanje sa postupkom tranzicije sa standarda ISO 9001:2008 na ISO 9001:2015, Kroz radionice polaznicima će biti prezentovana metodologija za planiranje i sprovođenje tranzicije. Obuka je namenjena svim osobama koje se u organizacijama bave sistemom menadžmenta kvalitetom, a naročito za najviše rukovodstvo, predstavnike rukovodstva za kvalitet, profesionalce za kvalitet i menadžere kvaliteta.

Zainteresovani mogu da se prijave na tel. 011 2651499, fax 011 2652336 ili e-mail: office@standcert.rs.

 

Linkovi