StandCert doo – prvo domaće akreditovano sertifikaciono telo prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta

28.11.2017

STANDCERT d.o.o. je 20.11.2017. godine dobio akreditaciju prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 (ISO/IEC 17024:2012) od strane Akreditacionog tela Srbije za poslove sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta za za sledeće kategorije osoba:
– Interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
– Interni proveravač za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
– Interni proveravač za sistem menadžmenta zdravlјem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008
– Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS ISO 22000:2007
– Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema SRPS ISO/IEC 27001:2014
– Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje prema SRPS ISO/IEC 17025:2006
– Proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015
– Proveravač za sistem menadžmenta životnom sredinom prema SRPS ISO 14001:2015
– Proveravač za sistem menadžmenta zdravlјem i bezbednošću na radu prema SRPS OHSAS 18001:2008
– Proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema SRPS ISO 22000:2007
– Proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću informacija prema SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Dobijanjem ove akreditacije StandCert doo je postao prvo akreditovano domaće sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba u oblasti sistema menadžmenta čime je našem tržištu obezbeđen lagodniji pristup sertifikaciji osoba u oblasti sistema menadžmenta od strane kompetentnog tela za ocenjivanje usaglašenosti.

Linkovi