ISO/PAS 45005

Pandemija COVID-19 potpuno je promenila svet rada. Organizacije su morale odmah da se prebace na široko rasprostranjeni rad na daljinu i da se brzo prilagode suočavanju sa izazovima koje donosi veća distribucija radne snage.

O STANDARDU

Standard ISO/PAS 45005 – Upravljanje zdravljem i bezbednošću na radu – Opšte smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID-19, izdat je kao odgovor na Pandemiju COVID 19.

Šta je ISO/PAS 45005?

ISO/PAS 45005 pruža opšte smernice za bezbedan rad tokom pandemije COVID-19. Standard je od značaja za organizacije svih sektora i veličina i savetuje organizacije kako da upravljaju rizicima proizašlim iz pandemije i kako na taj način mogu da zaštite zdravlje zaposlenih.

S obzirom da su zdravlje i dobrobit zaposlenih prioritet za sve organizacije, objavljivanje ISO/PAS 45005 je ključni korak koji ističe najbolju praksu u pogledu bezbednog rada tokom pandemije. Može se koristiti samostalno ili integrisati u okvir sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu organizacije, gde će poslužiti kao smernica za ISO 45001.

ISO/PAS 45005 naglašava posebne rizike za radnike koji rade na lokaciji organizacije, radnike koji rade od kuće, one koji rade na drugim lokacijama i one koji moraju da putuju na posao.

ISO/PAS 45005 takođe razmatra i druge ljude na koje aktivnosti organizacije mogu uticati (npr. posetioci, kupci, korisnici usluga, opšta javnost).

ISO/PAS 45005 daje smernice za:

 • prilagođavanje rada u prostorijama organizacije
 • odredbe za rad od kuće, mobilni rad, rad u drugim prostorijama i radnim okruženjima
 • prilagođavanje aktivnosti i uloga
 • upravljanje sumnjivim ili potvrđenim slučajevima COVID-19 na radnom mestu, kod kuće ili u mobilnom radnom okruženju
 • planiranje izmena ograničenja
 • podrška psihološkom zdravlju i blagostanju zaposlenih
 • praćenje, vrednovanje i poboljšanje

Smernice se odnose na:

 • sposobnost pojedinaca da rade bezbedno tokom pandemije COVID-19 i
 • način promene operacija kako bi se odgovorilo na povećani rizik po zdravlje, bezbednost i blagostanje u vezi sa radom.

 

Smernice uključuju:

 • Planiranje i procenu rizika
 • Upravljanje sumnjivim ili potvrđenim slučajevima COVID-19
 • Psihološko zdravlje i blagostanje
 • Potrebe za resursima
 • Komunikacione smernice
 • Higijensko uputstvo
 • Operativne smernice

Linkovi