ISO 55001

Menadžment imovinom – Sistemi menadžmenta – Zahtevi

O STANDARDU

ISO 55001 je standard koji specificira zahteve za uspostavljanje, primenjivanje, održavanje I poboljšavanje sistema menadžmenta za upravljanje imovinom. Ovaj standard može da se primeni na sve vrste imovine u organizacijama svih vrsta i veličina.

On pruža standardizovani okvir za upravljanje imovinom i njeno održavanje. Organizacija koja implementira ovaj standard sama određuje na koji deo njene imovine se primenjuje.
U ovom međunarodnom standardu ne specificiraju se finansijski, računovodstveni i tehnički zahtevi za upravljanje specifičnim vrstama imovine.

Ovaj standard predstavlja najnovija saznanja i najbolje prakse na području upravljanja imovinom, a primjenljiv je na:

  • sva imovinski intenzivna poslovna područja, gdje su značajni troškovi, resursi, performanse i/ili rizici povezani sa stvaranjem, sticanjem, korišćenjem, održavanjem ili obnavljanjem kao i prodajom imovine;
  • bilo koju organizaciju koja upravlja i/ili planira da ulaže u značajan portfolio imovine, gde su efikasnost imovine i upravljanje imovinom ključni za efikasno pružanje usluga, proizvoda kao i realizaciju drugih poslovnih ciljeva,
  • organizacije u kojima posao ili javna odgovornost zahteva sigurno upravljanje imovinom i pružanje povezanih usluga.

KORIST OD SERTIFIKACIJE

Sertifikacija prema zahtevima ISO 55001 pruža organizaciji, kupcu i drugim zainteresovanim stranama jasan pokazatelj učinka u odnosu na upravljanje imovinom.

Neke od prednosti sertifikacije su:

  • Optimizacija performansi i smanjenje troškova tokom celog životnog ciklusa imovine
  • Smanjenje problema u proizvodnji I realizaciji usluga
  • Povećanje transparentnosti poslovanja
  • Identifikacija imovine
  • Procena vrednosti imovine
  • Sticanje poverenja zainteresovanih strana da su obezbeđeni bezbednosni zahtevi I zahtevi za performance opreme
  • Ublaživanje pretnji većih finansijskih rizika

Linkovi