ISO 45001

Sistemi menadžmenta bezbednošću I zdravljem na radu – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje.

O STANDARDU

Sve više se suočavamo sa incidentima koji se dešavaju na radnim mestima a koji za posledicu imaju gubitke života radnika, ozbiljne povrede i narušavanje zdravlja kao i bolesti u vezi sa radom. Standard ISO 45001 je prvi međunarodni standard koji pruža pomoć organizacijama u obezbeđivanju bezbednog radnog mesta kroz smanjenje rizika na radnom mestu i poboljšavanja uslova rada.
ISO 45001 pomaže organizacijama da uspostave OHS sistem menadžmenta (bezbednošću i zdravljem na radu), što omogućava organizacijama da upravljaju OHS rizicima i da poboljšaju svoje OHS performance kroz uspostavljanje OHS politike i ciljeva. Ovim standardom omogućava se organizaciji da kroz OH&S sistem menadžmenta integriše i druge aspekte zdravlja i bezbednosti, kao što su dobro fizičko i mentalno zdravlje kao I dobrobit radnika.

ISO 45001 je primenjiv na sve organizacije bez obzira na veličinu, industrijsku granu delatnosti ili prirode posla koji obavljaju. Primenljiv je na OH&S rizike kojima organizacija upravlja, uzimajući u obzir faktore kao što su kontekst u kome organizacija radi i potrebe i očekivanja njenih radnika i drugih zainteresovanih strana.
Ovaj standard je strukturiran tako da prati strukturu ostalih standarda sistema menadžmenta čime se olakšava njegovo integrisanje na ostale sisteme menadžmenta kao što su ISO 9001 I ISO 14001.

U današnje vreme globalne pandemije očuvanje bezbednosti i zdravlja na radu je najvažniji cilj svake organizacije. Sve organizacije se suočavaju sa mnogobrojnim pitanjima svojih korisnika, isporučioca, investitora i šire javnosti u vezi sa obezbeđenjem kontinuiteta rada. Međutim, najvažniji akteri za uspeh organizacije su radnici. Stoga je planiranje ublažavanja posledica pandemije presudno, kako bi se zaštitili radnici, pružilo sigurnost ostalim zainteresovanim stranama i zaštitila reputacija organizacije. Standard ISO 45001 omogućava upravo prepoznavanje rizika od epidemije, njegovu adekvatnu procenu i uspostavljanje odgovarajućih mera za kontrolu tog rizika čime se omogućava stvaranje bezbednog i zdravog radnog mesta što vodi ka očuvanju bezbednosti i zdravlja radnika.

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Sertifikacija prema ISO 45001 je značajan alat za demonstriranje posvećenosti organizacije ka bezbednosti i zdravlju na radu. ISO 45001 je namenjen organizacijama koje žele da značajno poboljša
ju bezbednost radnika, smanje rizike na radnom mestu i kreiraju bolje, bezbednije uslove rada.

Osnovne koristi od primene ovog standarda su:

  • smanjenje incidenata i povreda na random mestu;
  • smanjenje izostajanja sa posla i fluktuacije radne snage uz poboljšavanje produktivnosti;
  • smanjenje troškova premija osiguranja;
  • stvaranje kulture koja podstiče bezbednost i zdravlje;
  • ohrabrivanje radnika da zauzmu aktivnu ulogu u bezbednosti i zdravlju na svom radnom mestu;
  • jačanje liderastva i posvećenosti ka proaktivnom poboljšavanju OHS performansi
  • sposobnost da se ispune zakonski i ostali zahtevi
  • poboljšavanje reputacije
  • jačanje morala zaposlenih

Linkovi