ISO 39001

Sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja

O STANDARDU

ISO 39001 uspostavlja zahteve za sistem upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja (RTS –Road traffic safety) koji omogućava organizaciji koja stupa u bilo kakvu interakciju sa sistemom drumskog saobraćaja da smanji smrtne slučajeve i ozbiljne povrede povezane sa saobraćajnim nesrećama na koje organizacija može uticati. Zahtevi u ISO 39001 uključuju razvoj i primenu odgovarajuće politike bezbednosti drumskog saobraćaja, razvoj ciljeva bezbednosti drumskog saobraćaja i akcionih planova koji uzimaju u obzir pravne i druge zahteve na koje se organizacija obavezala, i informacije o elementima i kriterijumima vezanim za bezbednost drumskog saobraćaja koje organizacija identifikuje kao one koje može kontrolisati i one na koje može uticati. Standard ISO 39001 pomaže organizacijama da uspostave i primene odgovarajuće politike, ciljeve i strategije bezbednosti drumskog saobraćaja.

Zašto je upravljanje bezbednošću drumskog saobraćaja važno­­­?

Profesionalci, koji obavljaju poslove na bilo koji način povezane sa sredstvima drumskog saobraćaja i bezbednosti saobraćaja na putevima, mogu dobiti ISO 39001 sertifikat i pomoći svojim organizacijama u postizanju prioritetnih ciljeva RTS. Sertifikati prvenstveno pružaju poverenje da su organizacije preduzele mere za kontrolu rizika od smrtnih slučajeva i ozbiljnih povreda povezanih sa saobraćajnim nesrećama, i mogu poslužiti kao dokaz o pružanju kvalitetnih usluga,.

Standard ISO 39001 se primenjuje na sve organizacije koje učestvuju u drumskom saobraćaju, nezavisno od njihove veličine. ISO 39001 je direktno primenljiv na javne i privatne organizacije čije je poslovanje u vezi sa bezbednošću drumskog saobraćaja, kao što su:

  • organizacije koje se bave prevozom putnika ili tereta,
  • transportne i/ili logističke organizacije koje vrše aktivnosti u vezi transporta,
  • osoblje zaposleno u sistemu drumskog saobraćaja,
  • organizacije koje se bave projektovanjem, izgradnjom, održavanjem puteva i ulica i saobraćajnom signalizacijom,
  • proizvođači automobila, teretnih vozila i drugih drumskih vozila, uključujući i proizvođače rezervnih delova i opreme,
  • ustanove za pružanje hitnih medicinskih usluga i pomoći žrtvama nesreće,
  • državne ustanove koje su u vezi sa drumskim saobraćajem, npr. policija, obrazovne ustanove i dr.

Linkovi