ISO 26000

Uputstvo o društvenoj odgovornosti

O STANDARDU

Organizacije širom sveta, kao i njihove zainteresovane strane, sve više postaju svesne potrebe za društveno odgovornim ponašanjem i koristima koje iz njega proističu.

Korišćenjem ovog standarda, svaka organizacija se podstiče da postane društveno odgovornija.

Standard ISO 26000 daje uputstvo za osnovne principe društvene odgovornosti, prepoznavanje društvene odgovornosti uključivanje zainteresovanih strana, osnovne teme i pitanja koja se odnose na društvenu odgovornost i za načine integrisanja društveno odgovornog ponašanja u organizaciju. On naglašava značaj rezultata i poboljšavanja performansi društvene odgovornosti.

Namena ovog standarda je da bude koristan svim vrstama organizacija u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru, bez obzira na to da li su male ili velike. Standard uspostavlja sedam ključnih tema u vezi sa društvenom odgovornosti, a sve ključne teme obuhvataju nekoliko pitanja. Svaka organizacija je pojedinačno odgovorna da kroz sopstveno razmatranje i kroz dijalog sa sa zainteresovanim stranama identifikuje ono što je relevantno i značajno za nju.

Društveno-odgovorno poslovanje se odnosi na način na koji organizacije upravljaju svojim poslovnim procesima kako bi ostvarile pozitivan učinak na društvo. Tačnije, odnosi se na preuzimanje odgovornosti organizacije za učinak njenih aktivnosti na društvo i okolinu, pri čemu te aktivnosti moraju biti u skladu sa interesima društva, Društveno-odgovorno poslovanje se temelji na etičkom ponašanju i mora biti u skladu sa zakonom i ostalim pravnim regulativama.
Organizacije koje podstiču društveno odgovorno poslovanje, svoje aktivnosti u tom delu poslovanja najčešće predstavljaju široj javnosti kao deo svog godišnjeg izveštaja o poslovanju ili kao samostalni izveštaj. Izveštavanje pomaže organizaciji da jasno postavi ciljeve, te meri učinak i uspešnost sprovedenih izmena, a iz dobijenih rezultata se nalaze podaci o uticaju organizacije na okolinu, društvo i ekonomiju. Međunarodno ustanovljeni podaci i merila omogućavaju da informacije sadržane u izveštajima postanu dostupne i razumljive svim zainteresovanim stranama.

KORISTI OD IMPLEMENTACIJE

Svaka kompanija ili organizacija koja za sebe može da kaže da je društveno odgovorna, usled toga ostvaruje brojne pogodnosti i benefite, a neke od najosnovnijih prednosti koje donosi standard ISO 26000 su:

  • poboljšanje konkurentske prednosti;
  • bolja reputacija;
  • sposobnost privlačenja i zadržavanja zaposlenih, kupaca, klijenata ili korisnika;
  • održavanje morala, posvećenost i produktivnost zaposlenih;
  • bolji pozicioniranje investitora, vlasnika, donatora, sponzora i finansijske zajednice,
  • bolji odnos sa kompanijama, vladama, medijima, dobavljačima, kolegama, korisnicima i zajednicom u kojoj organizacija deluje.

Linkovi