ISO 17100

Usluge prevođenja – Zahtevi za usluge prevođenja

O STANDARDU

Standard ISO 17100 je međunarodno priznati standard za organizacije u prevodilačkoj delatnosti, koji se prvenstveno odnosi na bitne procese za pružanje usluga prevođenja.
ISO 17100 daje zahteve za glavne procese, resurse i druge aspekte neophodne za isporučivanje kvalitetnih usluga prevođenja koje ispunjavaju primenljive specifikacije.
Primena ISO 17100 pruža sredstva pomoću kojih davalac prevodilačkih usluga (TSP – translation service provider) može da prikaže usaglašenost sa utvrđenim zahtevima za usluge prevođenja u ISO 17100 i sposobnost svojih procesa da isporuče uslugu prevođenja koja ispunjava korisnikove i druge primenljive specifikacije. Primenljive specifikacije mogu da uključe smernice za najbolju praksu ili zakone koje daje korisnik, sam TSP i u okviru svake odgovarajuće oblasti industrije.

Predviđeno je da ovaj standard primenjuju TSP svih veličina. Usaglašenost sa ovim standardom može da se tvrdi ako su sve njegove odredbe ispunjene, ali se metode ispunjavanja odredbi mogu razlikovati u zavisnosti od veličine i složenosti organizacije i, u nekim slučajevima, od obuhvata i složenosti usluge prevođenja koje se zahteva od TSP.
Ovaj standard se ne primenjuje na usluge usmenog prevođenja.

 

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

  • Standard ISO 17100 objedinjava terminologiju koja se koristi u oblasti prevođenja, stvarajući standardnu strukturu za usluge prevođenja.
  • Pojednostavljenje interakcije između klijenata i prevodilaca u smislu njihovih ugovornih potreba.
  • Mogućnost dokazivanja sposobnosti kompanije da pruži kvalitetnu uslugu prevođenja putem potpuno sledljivog sistema,
  • Povećavanje baze klijenata tako što može da se konkuriše za ugovore koji zahtevaju priznati sistem upravljanja.
  • Povećavanje poverenja korisnika i davanje sigurnosti da se organizacija koja pruža usluge prevođenja pridržava priznatih specijalističkih standarda dok ispunjava njihove zahteve za prevođenje.
  • Pružanje garancije da organizacija zapošljava odgovarajuće kvalifikovano osoblje i da su tumači i prevodioci kvalifikovani da na profesionalan i efikasan način preuzmu zadatak specificiran od strane korisnika.
  • Stalni razvoj osoblja čime se osigurava da zaposleni u organizacijama koje pružaju usluge prevođenja prate programe stručnog usavršavanja, ažurirajući ih najnovijim prevodilačkim tehnikama i dijalektima.
  • Povećavanje morala i motivacije osoblja usled precizno definisanih procesa i procedura koji rezultiraju pružanjem kvalitetne i konzistentne usluge.

 

Linkovi