ISO 14001

Svrha standarda ISO 14001 jeste da organizacijama obezbedi okvir da zaštite životnu sredinu i da da odgovore na izmene stanja životne sredine u ravnoteži sa društveno-ekonomskim potrebama. Nјime se specificiraju zahtevi koji omogućavaju organizaciji da ostvari predviđene ishode, koje ona postavlјa za svoj sistem menadžmenta životnom sredinom.

Preuzmi prijavu

O STANDARDU

Sistem menadžmenta životnom sredinom je međunarodni standard koji specificira zahteve za efektivno i efikasno upravljanje rizicima značajnih sa ekoloških aspekata životne sredine. Ovaj standard predstavlja generički standard za sisteme menadžmenta, što podrazumeva da se može primeniti na sve organizacije:

 • bez obzira na njihovu veličinu
 • bez obzira na njihovu delatnost
 • bez obzira na sektor u kojem posluju.

Implementacija može da se odnosi na čitavu organizaciju, jedan njen deo ili jedan proces što zavisi od izbora organizacije.

Primenom standarda ISO 14001 smanjuju se rizici od eventualnih kazni zbog kršenja zahteva zakona i drugih propisa, poboljšava se efikasnost organizacije, što dovodi do smanjenja njenih negativnih uticaja na životnu sredinu i ublažavanje potencijalnog štetnog efekta stanja životne sredine na organizaciju. Usklađivanjem poslovanja sa zahtevima ovog standarda stalno se poboljšava uticaj koje poslovne aktivnosti, proizvodi i usluge imaju na životnu sredinu, sprovođenjem odgovarajućih programa za realizaciju opštih i posebnih ciljeva. Od organizacije se očekuje da, primenom zahteva ovog standarda:

 • uspostavi odgovarajuću politiku zaštite životne sredine;
 • identifikuje ekološke aspekte uticaja organizacije na okolinu, koji proizlaze iz realizacije proizvoda i usluga a u smislu utvrđivanja uticaja tih aspekata na životnu sredinu;
 • utvrdi zakonske i druge zahteve od strane šire zajednice i svojih klijenata, na koje se organizacija obavezala;
 • utvrdi prioritete i postavi odgovarajuće opšte i pojedinačne ciljeve;
 • uspostavi strategiju i programe za sprovođenje politike zaštite životne sredine kroz sprovođenje opštih i pojedinačnih ciljeva;
 • osigura usaglašenost implementiranog sistema menadžmenta zaštite životne sredine sa uspostavljenom politikom zaštite životne sredine;
 • kontinuirano poboljšava svoj sistem menadžmenta zaštite životne sredine kroz procese planiranja, upravljanja, kontrole, definisanje preventivnih i korektivnih mera i sprovođenje internih i eksternih provera;
 • bude u mogućnosti da se prilagodi promenama u okruženju, incidentnim i akcidentnim situacijama.

Sertifikacijom menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001 povećava se poverenje zainteresovanih strana u poslovanje organizacije i njen odnos prema životnoj sredini i otvaraju se nove mogućnosti na tržištima gde je važna ekološka proizvodnja

 

KORIST OD SERTIFIKACIJE

Standard ISO 14001 je prvenstveno razvijen da pomogne organizacijama u smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu. Pored poboljšanja ispunjavanja ekoloških standarda, organizacije mogu dobiti i niz ekonomskih koristi, uključujući visok stepen usklađivanja sa zakonskim zahtevima.

Poboljšanja koja organizacije mogu da očekuju od ISO 14001 uključuju i:

 • smanjenje troškova (bolje korišćenje energije i materijala, pažljivo biranje sirovina, upravljanjem otpadom-kontrolisana reciklaža otpada, izborom adekvatne opreme);
 • pravna sigurnost zbog poštovanja zakona o zaštiti životne sredine;
 • smanjenje negativnih učinaka na životnu sredinu;
 • razvijanje i podizanje ekološke svesti zaposlenih;
 • poboljšavanje kvaliteta;
 • sposobnost adekvatnog odgovora na ekološke incidente;
 • proaktivno i preventivno delovanje na sprečavanju pojava ekoloških rizika;
 • aktivan doprinos zaštiti zdravlja i bezbednosti zaposlenih i šire zajednice;
 • povećanje korporativnog imidža organizacije;
 • unapređivanje odnosa sa nadležnim inspekcijskim organima;
 • izbegavanje isticanja odštetnih zahteva usled izazivanja ekoloških incidenata;
 • stvaranje okvira za stalno unapređenje procesa;
 • stvaranje okvira za dugoročno interesno povezivanje;
 • adekvatan izbor novih tehnologija;
 • podizanje imidža na domaćem i ino-tržištu;
 • pridobijanje klijenata sa razvijenom ekološkom svešću.

Linkovi