HACCP

HACCP – sistem upravljanja bezbednošću hrane prema preporukama Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003.

Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969, Rev.4 – 2003. prati lanac ishrane od primarne proizvodnje do krajnjeg potrošača polazeći od neophodnih higijenskih uslova za proizvodnju hrane koja je bezbedna i pogodna za potrošnju.

HACCP je sistem upravljanja koji se odnosi na bezbednost hrane kroz analizu i kontrolu različitih bioloških, hemijskih i fizičkih opasnosti, počevši od prijema sirovina, skladištenja, rukovanja, pripremanja hrane, distribucije i konzumiranja krajnjeg proizvoda.

HACCP sistem predstavlja sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane, koji se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, već i na preventivni postupak kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije.

HACCP sistem ima suštinsku važnost prilikom ispunjavanja svih nacionalnih i međunarodnih propisa u vezi sa bezbednošću i ispravnošću hrane. Pogodan je za primarne i sekundarne proizvođače jednako koliko i za prerađivače i za mnoge kompanije koje se bave ovom delatnošćui može predstavljati ključ njihovog uspeha pri plasiranju proizvoda na tržište.

HACCP sistem je zasnovan na 7 važnih principa:

 1. Analiza rizika,
 2. Određivanje kritičnih kontrolnih tačaka,
 3. Uspostavljanje kritičnih granica,
 4. Praćenje i merenje kritičnih kontrolnih tačaka,
 5. Definisanje korektivnih mera,
 6. Uspostavljanje sistema verifikacije
 7. Vođenje evidencija (zapisa)

HACCP primenjuju organizacije različitih veličina i delatnosti i to:

 • organizacije koje se bave proizvodnjom i preradom hrane (pekare, mesare, mlekare, klanice, poslastičarnice, proizvođači alkoholnih i bezalkoholnih pića, prerađivači voća i povrća, proizvođači konditorskih proizvoda itd);
 • proizvođači i prerađivači vode za piće, kao i vode koja se upotrebljava, odnosno dodaje tokom pripreme, obrade ili proizvodnje hrane;
 • organizacije koje se bave pakovanjem i prepakivanjem prehrambenih proizvoda;
 • organizacije koje se bave skladištenjem, transportom i distribucijom svih prehrambenih proizvoda;
 • organizacije koje se bave pripremom i distribucijom hrane za potrebe bolnica, dečijih ustanova, hotela, restorana, avionskih i drugih kompanija;
 • objekti javne i kolektivne ishrane (javne kuhinje, kantine, bolnice, vrtići, škole itd);
 • ugostiteljski objekti, ketering usluge, usluge isporuke gotove hrane itd.

KORISTI OD SERTIFIKACIJE

Primena HACCP sistema je zakonska obaveza u Srbiji na osnovu Zakona o veterinarstvu i Zakona o bezbednosti hrane. Njegovom primenom omogućava se:

 • kontrola proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane;
 • poboljšanje internih procesa;
 • povećano poverenje potrošača;
 • kontrola procesa;
 • delegiranje odgovornosti do neposrednih izvršilaca;
 • povećanje potencijala zaposlenih kroz stalne obuke i učenje;
 • veća odgovornost i svest zaposlenih o kvalitetu;
 • razvijanje svesti zaposlenih o higijeni;
 • sledljivost proizvoda;
 • jasno utvrđivanje odgovornosti za zdravstveno nebezbedan proizvod u lancu proizvođač-maloprodaja-kupac;
 • zaštita i poboljšanje proizvoda i originalne marke;
 • usaglašenost sa zakonskim i tržišnim zahtevima

Iako se Zakonom o bezbednosti hrane ne zahteva obavezna sertifikacija, poslovanje sa velikim prodajnim sistemima i međunarodna saradnja znatno je olakšana posedovanjem sertifikata o usaglašenosti sa zahtevima HACCP sistema. Osnovne koristi od sertifikacije su:

 • pružanje uverenja o zdravstvenoj bezbednosti hrane;
 • stvaranje prednosti u odnosu na konkurenciju;
 • povećanje zadovoljstva kupaca i veće poverenje;
 • verifikacija dobre poslovne i higijenske prakse;
 • mogućnost plasmana proizvodnog programa u velikim prodajnim sistemima,
 • otvorena mogućnost međunarodnih aranžmana i prodaje proizvoda koji imaju duži rok trajanja i mogu pretrpeti otežane uslove transporta.
 • smanjenje troškova usled kažnjavanja od strane inspekcijskih organa,
 • obezbeđenje lojalnosti korisnika,
 • smanjenje troškova usled eventualnih opasnosti koji ugrožavaju zdravlje korisnika.

Linkovi