EN ISO 22000

Standardom EN ISO 22000 utvrđuju se zahtevi za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, koji objedinjuje sledeće opšte priznate ključne elemente kako bi se osigurala bezbednost hrane u lancu hrane do trenutka konačne potrošnje: međusobno komuniciranje; menadžment sistemom; prethodno potrebni programi i HACCP principi.

Preuzmi prijavu

O STANDARDU

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane predstavlja rešenje za objedinjavanje svih standarda za osiguranje bezbednosti hrane koji su trenutno priznati. ISO 22000 uključuje sve zahteve HACCP (Hazard – Opasnost, Analysis – Analiza, Critical – Kritičnih, Control – Kontrola, Point – Tačka) sistema po Codex Alimentariusu, a pored toga još i pravila dobre poslovne i dobre higijenske prakse, praćenja i označavanja hrane. Standard se koristi u svim karikama lanca hrane a zahteva da svi rizici za koje se može očekivati da se dogode u prehrambenom lancu, uključujući i opasnosti koje mogu biti povezane sa vrstom procesa i objekata koji se koriste, budu identifikovani i procenjeni.

Prepoznavanje uloge organizacije i njene pozicije u okviru lanca ishrane je od suštinske važnosti da se osigura efikasna interaktivna komunikacija u lancu, u cilju da krajnji potrošač dobije bezbedan prehrambeni proizvod. Komunikacija sa klijentima i snabdevačima oko identifikovanih opasnosti i kontrolnih mera je od velike pomoći u razjašnjavanju zahteva kupaca i dobavljača. Tako se obezbeđuju sredstva za utvrđivanje i dokumentovanje razloga zašto neke identifikovane opasnosti moraju da budu kontrolisane od strane neke posebne organizacije i zašto druge ne trebaju.

Analiza opasnosti je ključ efikasnog sistema upravljanja bezbednošću hrane, jer sprovođenje analize rizika pomaže u organizovanju znanja potrebnih da se uspostavi efikasan spoj kontrolnih mera. Tokom analize rizika, organizacija određuje strategiju koja će se koristiti kako bi se obezbedila kontrola opasnosti kombinujući potrebne programe i HACCP plan.

Međunarodni standard ISO 22000 određuje zahteve za sistem menadžmenta bezbednošću hrane koji podrazumeva:

 • interaktivnu komunikaciju
 • sistem za upravljanje
 • potrebne programe
 • HACCP principe.

 

KORIST OD SERTIFIKACIJE

Najefikasniji sigurnosni sistemi hrane su uspostavljeni, rade i ažuriraju se u okviru strukturiranog sistema upravljanja i inkorporirani su u ukupnim aktivnostima upravljanja organizacije. Ovo obezbeđuje maksimalnu korist za organizaciju i zainteresovane strane:

 • kontrola proizvodnje zdravstveno bezbedne hrane;
 • obezbeđeno najbolje uverenje o zdravstvenoj bezbednosti hrane;
 • poboljšanje internih procesa;
 • povećano poverenje potrošača;
 • kontrola procesa;
 • kompetetivna prednost u odnosu na konkurenciju;
 • delegiranje odgovornosti do neposrednih izvršilaca;
 • povećanje potencijala zaposlenih kroz stalne obuke i učenje;
 • veća odgovornost i svest zaposlenih o kvalitetu;
 • razvijanje svesti zaposlenih o higijeni;
 • povećanje zadovoljstva kupaca i veće poverenje u ustanovu;
 • verifikacija vaše dobre poslovne i higijenske prakse;
 • sledljivost proizvoda;
 • jasno utvrđivanje odgovornosti za zdravstveno nebezbedan proizvod u lancu proizvođač-maloprodaja-kupac;
 • zaštita i poboljšanje proizvoda i originalne marke;
 • usaglašenost sa zakonskim i tržišnim zahtevima.

 

Linkovi