OHSAS 18001

OHSAS 18001 standardom se utvrđuju zahtevi za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu koji treba da omogući organizaciji da razvije i primeni politiku i ciljeve koji uzimaju u obzir zakonske zahteve i informacije o OH&S rizicima.

Preuzmi prijavu

O STANDARDU

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu predstavlja smernicu u upravljanju rizicima koji imaju uticaj na zdravlje i bezbednost na radu zaposlenih i posetilaca. Ovaj standard definiše organizacionu strukturu, aktivnosti planiranja, odgovornosti, praksu, procedure i resurse za razvoj, primenu, ostvarivanje, preispitivanje i održavanje politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu.

OHSAS 18001 obezbeđuje zaštitu zaposlenima; sistematski pristup identifikaciji opasnosti i upravljanju rizicima, doprinosi zdravijoj i sigurnijoj radnoj okolini, smanjuje broj nezgoda i bavi se problemima zaštite zdravlja na radu, čime se smanjuju gubici prouzrokovanih bolešću ili povredama zaposlenih. Efektivan proces zaštite i bezbednosti zaposlenih na radu olakšava komunikaciju i saradnju sa nadležnim inspekcijama.

Na svakom radnom mestu postoje određene opasnosti po zdravlje zaposlenih. Iz tih razloga, potrebno je sistematsko praćenje i otklanjanje svih mogućih opasnosti. Pored toga, predupređuju se povrede na radu ili bolesti izazvane nepovoljnim uslovima za rad, koje bi obavezale kompaniju da plati odštetu.

Najvažnija je sigurnost zaposlenih na radnom mestu, a ona se postiže uz pomoć sledećih koraka:

 • određivanje opasnosti u skladu sa zakonskim propisima;
 • određivanje ciljeva;
 • obuka zaposlenih o opasnostima radnih mesta;
 • planiranje, razvoj i implementacija sistema zaštite zdravlja zaposlenih;
 • kontrola sistema;
 • periodična revizija sistema.

 

KORIST OD SERTIFIKACIJE

Implementacijom i sertifikacijom ovog standarda, preduzeće stiče poverenje zainteresovanih strana, dokazujući da rukovodstvo pokazuje nameru da ispunjava zahteve iz politike zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, da je naglasak na preventivi, a ne na korektivnim merama, da je moguće pružiti dokaze da se OHSAS odnosi na celu organizaciju, a ne samo na procese za koje postoje zakonski propisi ili zone velikih rizika i da koncepcija OHSAS uključuje proces stalnog poboljšavanja.

 

Prednosti implementacije i sertifikacije OHSAS 18001:

 • smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih;
 • smanjenje broja nezgoda i povreda na radu;
 • pruža zaštitu od mogućih povreda, kako zaposlenima, tako i posetiocima;
 • doprinosi spremnosti kompanije da pravovremeno otkloni opasnost;
 • usklađivanje sa zakonskom regulativom u oblasti zdravstva i zaštite prava zaposlenih;
 • povećanje efektivnosti rada usled povećanja motivacije zaposlenih:

demonstriranjem svesti o značaju zdravlja ljudi kao resursa
obezbeđivanjem adekvatne zaštitne opreme
organizacijom radnog mesta sa pozicije bezbednosti
obaveznim osiguranjem zaposlenih
organizovanjem kontrolnih pregleda
nabavkom adekvante opreme i alata;

 • smanjenje troškova organizacije kroz:

smanjenje zastoja usled odsustva zaposlenih
smanjenje broja i obima odštetnih zahteva
kupovinu bezbedne opreme i smanjanje troškova njene zamene usled učestalih nezgoda
adekvatnu selekciju ljudi prilikom zapošljavanja u skladu sa zahtevima radnog mesta
smanjenje troškova reklame na ušrtb povećanja imidža u zajednici
niže premije osiguranja;

 • povećanje odgovornosti zaposlenih;
 • mogućnost ulaska na zahtevna inostrana tržišta;
 • uvećavanja mogućnosti za dugoročno-interesno povezivanje.

Linkovi