Menadžer za sistem menadžmenta

Sertifikacijom za menadžera za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebna znanja i veštine neophodne za planiranje, razvoj, primenu i sprovođenje sistem menadžmenta kvaliteta u organizaciji.

Šta radi sertifikovanimenadžer za sistem menadžmenta kvalitetom?

Menadžer za sistem menadžmenta kvalitetom je osoba zadužena da:

 • planira, razvija, primenjuje i sprovodi sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
 • prati realizaciju ciljeva;
 • upravlja međusobnim vezama između procesa;
 • analizira performanse procesa;
 • vodi projekte za poboljšavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • planira i organizuje realizaciju programa interne provere;
 • utvrđuje odstupanja u sistemu menadžmenta kvalitetom, definiše neusaglašenosti;
 • ocenjuje adekvatnost predloženih korektivnih mera;
 • izveštava najviše rukovodstvo o stanju sistema menadžmenta kvalitetom.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje su odgovorne za upravljanjesistemom menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Konsultantima koji rade na implementaciji sistema menadžmenta kvalitetom
  isl.

 

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za menadžera za sistem menadžmentakvalitetom je potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za planiranje, razvoj, primenu i sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom, sigurna je da ima kvalifikovanu osobu;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

 

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo i obuku (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
MENADŽER ZA SISTEM MENADZMENTA KVALITETOM visoko obrazovanje 2 2

(u sistemu menadžmenta kvalitetom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom)

obuka za menadžera za sistem menadžmenta kvalitetom u trajanju od 40 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka, koja je odobrena od strane StandCerta d.o.o.*

*Kao adekvatna može se priznati i odgovarajuća dodatna obuka (ukoliko je osoba već menadžer za neki drugi sistem menadžmenta) u trajanju od 24 sati koju je realizovala organizacija za izvođenje obuka koja je odobrena od strane StandCert d.o.o..
StandCert d.o.o. prihvata kao adekvatne i obuke koje su odobrene u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta.
StandCert d.o.o. će prihvatiti kao adekvatan preduslov za sertifikaciju osoba i obuke sa ekvivalentnim obrazovanjem i alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da ispunjavaju uspostavljene kriterijume za priznavanje.

Sertifikacioni ispit

Osoba koja se prijavila za sertifikaciju i koja ispunjava preduslove za sertifikaciju polaže pismeni ispit u trajanju od 120 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 30 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. na konkretnom primeru utvrđivanje zainteresovanih strana, konteksta organizacije, procesa isl).

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikata

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikat na period od 3 godine.

Linkovi