Interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001

Sertifikacijom za internog proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO 9001.

Zašto pripravnik?

Osoba još uvek nema iskustvo u sprovođenju provera odnosno nema dovoljno iskustva u sprovođenju provera koje se zahteva za internog proveravača.

Šta radi sertifikovani interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom?

Interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001  je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta kvalitetom u organizaciji a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta kvalitetom organizacije sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 9001.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje žele da učestvuju u sprovođenju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 9001;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta kvalitetom;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta kvalitetom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta kvalitetom i sl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta kvalitetomje potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravačaza sistem menadžmenta kvalitetom, sigurna je da ima kvalifikovanu osobu za sprovođenje interne provere;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo i obuku (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ- PRIPRAVNIK  ZA SISTEM MENADŽMENTA KVALITETOM srednje obrazovanje 3 godine (za srednje obrazovanje) – puno radno vreme/

1 godina – puno redno vreme (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)

1 godina – puno radno vreme

(u sistemu menadžmenta kvalitetom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta kvalitetom)

obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od 16 sati*/

obuka za internog proveravača za bilo koji sistem menadžmenta u trajanju od 16 sati i dodatna obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od 8 sati*/

obuka za proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 u trajanju od 40 sati*

/

* Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije internih proveravača/proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljeni kriterijumi za priznavanje dati u šemi sertifikacije.

 Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Kako preći u kategoriju interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001?

Sertifikovani interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 kada obavi dovoljan broj internih provera koji se zahteva za kategoriju interni proveravač za sistem menadžmenta kvalitetom prema (SRPS) ISO 9001 potrebno je da dostavi dokaze o realizovanim proverama StandCertd.o.o. koji će izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

Linkovi