Interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001

Sertifikacijom za internog proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) ISO 14001.

Zašto pripravnik?

Osoba još uvek nema iskustvo u sprovođenju provera odnosno nema dovoljno iskustva u sprovođenju provera koje se zahteva za internog proveravača.

Šta radi sertifikovani interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta životnom sredinom?

Interni proveravač-pripravnik  za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001 je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta životnom sredinom u organizaciji a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta životnom sredinom organizacije sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 14001.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje žele da učestvuju u sprovođenju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) ISO 14001;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta životnom sredinom;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta životnom sredinom u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta životnom sredinom
  i sl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta životnom sredinom je potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača za sistem menadžmenta životnom sredinom, sigurna je da ima kvalifikovanu osobu za sprovođenje interne provere;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo i obuku (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ-PRIPRAVNIK  ZA SISTEM MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM srednje obrazovanje 3 godine (za srednje obrazovanje) – puno radno vreme/

1 godina – puno redno vreme (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)

1 godina – puno radno vreme

(u sistemu menadžmenta životnom sredinom i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta životnom sredinom)

obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001 u trajanju od 16 sati*/

obuka za internog proveravača za bilo koji sistem menadžmenta u trajanju od 16 sati i dodatna obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001 u trajanju od 8 sati*/

obuka za proveravača za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001 u trajanju od 40 sati*

/

* Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije internih proveravača/proveravača za sistem menadžmenta životnom sredinom prema ISO 14001 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljeni kriterijumi za priznavanje dati u šemi sertifikacije.

Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Kako preći u kategoriju interni proveravač za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001?

Sertifikovani interni proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001  kada obavi dovoljan broj internih provera koji se zahteva za kategoriju interni proveravač za sistem menadžmenta životnom sredinom prema (SRPS) ISO 14001 potrebno je da dostavi dokaze o realizovanim proverama StandCert d.o.o. koji će izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

Linkovi