Proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000

Sertifikacijom za proveravača-pripravnika za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje i veštine neophodne za sprovođenje internih provera, provera preko druge strane ili provera preko treće strane prema (SRPS) EN ISO 22000.

Zašto pripravnik?

Osoba još uvek nema iskustvo u sprovođenju provera odnosno nema dovoljno iskustva u sprovođenju provera koje se zahteva za proveravača.

Šta radi sertifikovani proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta bezbednošću hrane?

Proveravač-pripravnik  je osoba koja kao član tima ili samostalno realizuje kompletnu proveru sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 bilo da se radi o internoj proveri, proveri preko druge strane ili proveri preko treće strane u svrhu sertifikacije, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta bezbednošću hrane organizacije sa zahtevima standarda (SRPS) EN ISO 22000.

Zadatak proveravača je da:

 • planira proveru, upravlja programom provere i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje žele da realizuju provere organizacija koje imaju implementiran sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) EN ISO 22000;
 • Proveravačima sertifikacionih tela za sertifikaciju sistema menadžmenta koji sprovode sertifikaciju sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji;Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane isl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane je potvrdila treća strana (sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija/organizacija koja vas angažuje kao proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane sigurna je da ima kvalifikovanog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo i obuku (videti tabelu);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
PROVERAVAČ – PRIPRAVNIK ZA SISTEM MENADŽMENTA  BEZBEDNOŠĆU HRANE visoko obrazovanje 3 godine 3 godina

(u sistemu menadžmenta  bezbednošću hrane i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta  bezbednošću hrane)

obuka za proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od 40 sati*/

obuka za proveravača za bilo koji sistem menadžmenta u trajanju od 40 sati i dodatna obuka za proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od 24 sata*/

tranziciona obuka za proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 i obuka za proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema prethodnom izdanju standarda (SRPS) EN ISO 22000*

/

* Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema EN ISO 22000 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljeni kriterijumi za priznavanje dati u šemi sertifikacije..

Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 120 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 30 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. navođenje dokaz koji bi bili prihvatljivi kao adekvatni za ispunjenje konkretnog zahteva standarda, izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da je u oba dela ispita ostvarena prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Kako preći u kategoriju proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000?

Sertifikovani proveravač-pripravnik za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000  kada obavi dovoljan broj provera koji se zahteva za kategoriju proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 potrebno je da dostavi dokaze o realizovanim proverama StandCert d.o.o. koji će izvršiti ocenu dostavljenih dokaza i ukoliko se isti ocene kao adekvatni izdaće se novi sertifikat. Rok važenja sertifikacije na novom sertifikatu je identičan roku važenja sertifikacije na prethodno izdatom sertifikatu.

Linkovi