Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prem (SRPS) EN ISO 22000

Sertifikacijom za internog proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 dobijate potvrdu da posedujete potrebno znanje, veštine i iskustvo neophodno za sprovođenje internih provera prema (SRPS) EN ISO 22000.

Šta radi sertifikovani interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane?

Interni proveravač za sistem menadžmenta bezbednošću hrane je osoba koja sprovodi interne provere sistema menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji, a radi provere usaglašenosti sistema menadžmenta bezbednošću hrane organizacije sa zahtevima standarda (SRPS) EN ISO 22000.

Zadatak internog proveravača je da:

 • upravlja programom provere, planira i sprovede proveru;
 • utvrdi nalaze provere, prepozna nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definiše neusaglašenosti;
 • da izradi izveštaj sa provere i ostale nalaze sa provere;
 • da oceni adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti;
 • izvrši verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti;
 • identifikuje mogućnosti za poboljšanje.

Kome je sertifikacija namenjena?

 • Osobama koje realizuju interne provere u organizacijama koje imaju implementiran sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda (SRPS) EN ISO 22000;
 • Konsultantima koji žele da se bolje upoznaju sa načinom planiranja i realizacije internih provera sistema menadžmenta bezbednošću hrane;
 • Osobama koje su odgovorne za sistem menadžmenta bezbednošću hrane u organizaciji;
 • Osobama koje su uključene u timove za razvoj i održavanje sistema menadžmenta bezbednošću hrane i sl.

Zašto se sertifikovati?

 • Vaše znanje i veštine za sprovođenje interne provere sistema menadžmenta bezbednošću hrane je potvrdila treća strana (akreditovano sertifikaciono telo);
 • Vaša organizacija, organizacija koja vas angažuje za internog proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane, sigurna je da ima kvalifikovanog internog proveravača;
 • Povećava vam šanse za dobijanje posla;
 • Obezbeđuje vam veći kredibilitet kod poslodavca;
 • Obavezuje vas na stalni profesionalni razvoj.

Koji su uslovi za sertifikaciju?

Podnosilac prijave za sertifikaciju/osoba mora da:

 • ispuni određene preduslove koji se odnose na obrazovanje, radno iskustvo, obuku i iskustvo u sprovođenju provera (videti tabelu ispod);
 • položi pismeni ispit.
Obrazovanje
min
Ukupno radno iskustvo (god)
min
Radno iskustvo (god) u vezi sa šemom
min
Obuka Iskustvo u proverama
INTERNI PROVERAVAČ ZA SISTEM MENADŽMENTA  BEZBEDNOŠĆU HRANE srednje obrazovanje 3 godine (za srednje obrazovanje) – puno radno vreme/
1 godina – puno redno vreme (za veći stepen obrazovanja od srednjeg)
1 godina – puno radno vreme

(u sistemu menadžmenta  bezbednošću hrane i/ili na poslovima u oblasti koja je u vezi sa sistemom menadžmenta bezbednošću hrane)

obuka za interne proveravače za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od 16 sati*/

obuka za internog proveravača za bilo koji sistem menadžmenta u trajanju od 16 sati i dodatna obuka za internog proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od 8 sati*/

obuka za proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od 40 sati*

najmanje 3 interne provere/provere sistema menadžmenta bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od po minimum 3 sata, sprovedene u periodu ne dužem od 3 godine pre podnošenja prijave za sertifikaciju/

najmanje 2 interne provere/provere sistema bezbednošću hrane prema (SRPS) EN ISO 22000 u trajanju od po minimum 3 sata u periodu ne dužem od 3 godine pre podnošenja prijave za sertifikaciju, za osobe koje su već sertifikovane kod StandCerta za internog proveravača za drugi sistem menadžmenta

* Prihvataju se obuke odobrene od strane StandCert-a, obuke koje se izvode u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije internih proveravača/proveravača za sistem menadžmenta bezbednošću hrane prema ISO 22000 ili obuke sa ekvivalentnim rezultatom. Kao adekvatan preduslov za sertifikaciju priznaje se alternativno obrazovanje za koje postoje dokazi da su ispunjeni uspostavljeni kriterijumi za priznavanje dati u šemi sertifikacije.

Sertifikacioni ispit

Sertifikacioni ispit se polaže pismenim putem a vreme trajanja ispita je 60 minuta.

Ispit se sastoji iz dva dela od ukupno 20 pitanja. U prvom delu su pitanja sa ponuđenim odgovorima od kojih kandidat treba da izabere tačan/tačne odgovore, a u drugom delu su pitanja otvorenog tipa u kojima se očekuje da kandidat da pisane odgovore (npr. izrada pitanja za proveru određenog zahteva standarda, formulisanje neusaglašenosti, obrazloženje o prihvatanju/neprihvatanju predložene korektivne mere isl)

Kriterijum prolaznosti je 70% od mogućeg broja bodova, pod uslovom da se u oba dela ispita ostvari prolaznost od minimum 50% + 1 poen.

Važenje sertifikacije

Ukoliko je osoba položila ispit i ispunila sve uslove za sertifikaciju dodeljuje joj se sertifikacija na period od 3 godine.

Linkovi