Novosti

Obuka za interne proveravače sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu

21.11.2016

04.10-05.10.2016. StandCert organizuje obuku za interne proveravače sistema menadžmenta zdravljem i bezbednošću na radu, prema zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008. Zainteresovani... View Article

Vidi ceo članak

Interni proveravač sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015

21.11.2016

22. i 23.09.2016. – StandCert organizuje obuku za interne proveravače sistema menadžmenta kvalitetom , prema zahtevima standarda ISO 9001:2015. Zainteresovani mogu... View Article

Vidi ceo članak

Sistemi menadžmenta životnom sredinom, prema standardu ISO 14001:2015. Aspekti životne sredine

21.11.2016

30.08.2016.. StandCert organizuje obuku za upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 14001:2015 koji se odnose na aspekte životne sredine. Od organizacije... View Article

Vidi ceo članak

Obuka: Sistemi menadžmenta životnom sredinom, prema standardu ISO 14001:2015. Obaveze za usklađenost.

21.11.2016

29.08.2016. – StandCert organizuje obuku za upoznavanje sa zahtevima standarda ISO 14001:2015 koji se odnose na obaveze za usklađenost. Od organizacije se... View Article

Vidi ceo članak

Linkovi