Novosti

Informacije za klijente u vezi sa početnom, nadzornom i resertifikacionom proverom za QMS i EMS

17.11.2017

Trogodišnji tranzicioni period za standarde ISO 9001 i ISO 14001 ušao je u svoju poslednju godinu. IAF (međunarodni akreditacioni form)... View Article

Vidi ceo članak

Obuka za upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1:2015

02.08.2017

Dana: 10-11.08.2017. StandCert organizuje obuku za upoznavanje sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17021-1 Zahtevi za tela koja obavljaju proveru i sertifikaciju sistema menadžmenta. Deo 1 - Zahtevi

Vidi ceo članak

Obuka za interne proveravače za laboratorije za ispitivanje i laboratorije prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006

02.08.2017

Dana: 07-08.08.2017. StandCert organizuje obuku za interne proveravače sistema menadžmenta za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Vidi ceo članak

Sertifikacioni ispiti u aprilu 2017.

03.04.2017

StandCert će u nedelji od 24-28. aprila 2017. godine održati ispite za potrebe sertifikacije internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom i internih proveravača za laboratorije za ispitivanje i etaloniranje.

Vidi ceo članak

Linkovi