ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI (GDPR)

G01 Primena zakona o zaštiti podataka o ličnosti i uredbe (EU) br. 2016/679 (GDPR)

1 dan

(6 sati)

Linkovi