Laboratorije

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
L01 Dobra laboratorijska praksa 1 dan
(5 sati)
L02 Izbor opcije A ili B u standardu ISO 17025:2017, kroz dokumentaciju sistema menadžmenta (ISO/IEC 17025:2017 tačke 8.2 i 8.3) 2 dana
(16 sati)
L03 Pravila odlučivanja i njihova primena u ispunjenju zahteva standarda ISO/IEC 17025:2017 1 dan
(5 sati)

Linkovi