Sistemi menadžmenta za bezbednost drumskog saobraćaja

Oznaka obuke Naziv programa obuke Trajanje
S01 Sistemi menadžmenta bezbedošću drumskog saobraćaja. Zahtevi sa uputstvom za upotrebu 1 dan
(6 sati)
S02 Interni proveravač za sisteme menadžmenta bezbedošću drumskog saobraćaja u skladu sa ISO 39001:2012 2 dana
(16 sati)

Linkovi