Tranziciona obuka za proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015

Prijava za obuku
Datum:
22.02.2018 – 23.02.2018 višednevno
2018-02-22T00:00:00+01:00
2018-02-24T00:00:00+01:00
Mesto:
Beograd
Kontakt:
Branislava Milovanov
0631881923
Tranziciona obuka za proveravače za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015 @ Beograd

Gde se održava

StandCert d.o.o. Beograd
Bulevar vojvode Mišića 39a

Prijave se mogu izvršiti na:
– tel. 011-2651499, fax 011 2652336, mob: 063-1881923
– e-mail: obuke@standcert.rs; branislava.milovanov@standcert.rs

Detaljne informacije o obuci

Cilj obuke: Obuka je namenjena osobama koje su završile obuku za eksternog proveravača za sisteme menadžmenta kvalitetom prema standard ISO 9001:2008 I imaju za cilj da budu proveravači po standard ISO 9001:2015.
Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke.
Predavač: Branislava Milovanov

Sadržaj kursa:
– teorijski deo;
– praktične vežbe;
– ispit na kraju kursa (test)

Napomena:  Obuka je odobrena okviru SC-UP-13 Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta što znači da polaznici koji su imali završenu obuku za prethodno izdanje standarda SRPS ISO 9001 u trajanju od 40 sati koja je odobrena u okviru široko prihvaćenih šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta, završetkom ove obuke dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao jedan od preduslova za sertifikaciju eksternih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

Linkovi