Tranziciona obuka: Kako izvršiti tranziciju sa OHSAS 18001:2007 na ISO 45001:2018

Prijava za obuku

Linkovi