Sistemi menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015 – Tumačenje zahteva standarda sa uputstvom za primenu – Webinar/EX Catedra

Prijava za obuku
Datum:
03.10.2023 – 04.10.2023 višednevno
2023-10-03T00:00:00+02:00
2023-10-05T00:00:00+02:00
Mesto:
StandCert d.o.o. Beograd
Kontakt:
Ivana Francuski NIkodijević
0695779953

Gde se održava

Webinar putem aplikacije ZOOM/ Ex catedra

Detaljne informacije o obuci

Detalji obuke:  Obuka je namenjena organizacijama koje imaju uspostavljen sistem menadžmenta kvalitetom ili planiraju da ga uspostave. Polaznicima obuke će biti detaljno objašnjeni zahtevi standarda i metodologije za primenu standarda. Kroz vežbe polaznici će se osposobljavati da u organizacijama mogu da budu članovi tima ili da vode sistem menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke u elektronskoj formi

Način izvođenja: online/ex catedra

Predavač: Branislava Milovanov

Linkovi