Q14 Interni proveravač sistema menadžmenta kvalitetom prema standardu SRPS ISO 9001:2015 – webinar

Prijava za obuku

Gde se održava

Webinar putem aplikacije ZOOM/ Ex catedra

Detaljne informacije o obuci

Cilj obuke:    sticanje teorijskog i praktičnog znanja o sprovođenju interne provere u organizaciji koja primenjuje standard ISO 9001:2015. Tokom obuke biće prezentovane teorijske osnove, a polaznici će se kroz radionice i rešavanje konkretnih zadataka osposobiti da planiraju i sprovode interne provere u svojoj organizaciji. Posebna pažnja se posvećuje procesno orjentisanim internim proverama.

Tokom ove obuke polaznici dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao preduslov za sertifikaciju internih proveravača za sistem menadžmenta kvalitetom prema SRPS ISO 9001:2015 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo.

Materijal:      svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke u elektronskom obliku.

Predavač:     Branislava Milovanov

Linkovi