Izbor metoda i tehnika za menadžment rizikom prema ISO/IEC 31010-Webinar

Prijava za obuku
Datum:
14.09.2023 višednevno
2023-09-14T00:00:00+02:00
2023-09-15T00:00:00+02:00
Mesto:
StandCert d.o.o.
Kontakt:
Ivana Francuski NIkodijević
0695779953
Izbor metoda i tehnika za menadžment rizikom prema ISO/IEC 31010-Webinar @ StandCert d.o.o.

Gde se održava

Webinar putem aplikacije ZOOM ili ex catedra

Detaljne informacije o obuci

Cilj obuke:  organizacije svih vrsta i veličina suočavaju se sa mnogobrojnim rizicima koji mogu da utičuna ostvarenje njihovih ciljeva. Prilikom uspostavljanja sistema menadžmenta organizacije se pitaju na koji način da pristupe realizaciji zahteva koji se odnose na rizike i prilike. Osnovni standard za menadžment rizikom je standard ISO/IEC 31000, koji upućuje organizacije na ISO/IEC 31010 u kojem se daju smernice za izbor i primenu sistemskih tehnika za ocenjivanje rizika. Tokom obuke biće prezentovane tehnike za bavljenje sa rizicima i detaljnije objašnjen način na koji se primenjuju one koje su lake za učenje i jednostavne za primenu u okviru sistema menadžmenta organizacije.

Način izvođenja:       online

Predavač:       Branislava Milovanov i eksterno angažovani saradnik

Linkovi