Interni proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema ISO 45001:2018 -Webinar

Prijava za obuku
Datum:
28.09.2023 – 29.09.2023 višednevno
2023-09-28T00:00:00+02:00
2023-09-30T00:00:00+02:00
Mesto:
StandCert d.o.o.
Kontakt:
Ivana Francuski NIkodijević
0112651499
Interni proveravač za sisteme menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema ISO 45001:2018  -Webinar @ StandCert d.o.o.

Gde se održava

Webinar putem aplikacije ZOOM

Detaljne informacije o obuci

Cilj obuke: sticanje teorijskog i praktičnog znanja o sprovođenju interne provere u organizaciji koja primenjuje standard ISO 45001:2018. Tokom obuke biće prezentovane teorijske osnove, a polaznici će se kroz radionice i rešavanje konkretnih zadataka osposobiti da planiraju i sprovode interne provere u svojoj organizaciji. Posebna pažnja se posvećuje procesno orjentisanim internim proverama.

Materijal:        svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke (i pripremu ispita).

Način izvođenja:       online

Predavač:       Branislava Milovanov

Linkovi