Analiza opasnosti i kritične kontrolne tačke (HACCP sistem)

Prijava za obuku
Datum:
20.02.2018 višednevno
2018-02-20T00:00:00+01:00
2018-02-21T00:00:00+01:00
Mesto:
Beograd
Kontakt:
Branislava Milovanov
0631881923

Gde se održava

StandCert d.o.o. Beograd
Bulevar vojvode Mišića 39a

Prijave se mogu izvršiti na:
– tel.011-2651499, fax 011 2652336, mob: 063-1881923
– e-mail: obuke@standcert.rs; branislava.milovanov@standcert.rs

Detaljne informacije o obuci

Cilj obuke: upoznavanje sa značajem bezbednosti hrane, načinom uvođenja HACCP principa, fiormiranje HACCP tima, analizom opasnosti i određivanja kritičnih kontrolnih tačaka.
Ciljna grupa:
– osobe iz organizacija koje se profesionalno bave bezbednošću hrane;
– vođe HACCP timova
– članovi HACCP timova;
– proizvođači hrane;
– učesnici u lancu snabdevanja hranom.
Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke.
Predavač: Katarina Petković

Sadržaj kursa:
– teorijski deo;
– praktične vežbe;
– ispit na kraju kursa (test)

Linkovi