ESG SERTIFIKACIJA

16.11.2023

 

U današnje vreme, vreme konstantnih promena, organizacije se suočavaju sa sve većim izazovima održivog poslovanja. Ostati konkurentan, zadržati poziciju na tržištu, biti fleksibilan, rezilijentan, nastaviti rast i razvoj, ostati dosledan postavljenih ciljeva i vrednosti kompanije, zaštiti, biti odgovoran prema zaposlenima i okruženju, samo su neki od izazova. Pimarni cilj kompanije koja želi dugoročno da zadrži i jača svoju poziciju jeste stvaranje dodatne vrednosti za zaposlene, klijente, zajednicu kao i uticaj na okruženje. Sertifikacija prema međunarodnim standardima je jedan od ključnih činilaca koji vodi organizaciju ka stalnom poboljšanju na smislen način i doprinosi održivoj budućnosti.

Narastajući uticaj klimatskih promena, društvenih nejednakosti i potrebe za boljim upravljanjem preduzećima doveo je do danas sve veće zastupljenosti ESG sertifikacije, kao važnog alata za procenu i promociju održivosti u poslovanju. Među prvima je Nemačka donela zakon da sve firme koje broje više od 3000 zaposlenih i svi njihovi dobavljači u lancu počev od 1. januara 2023. god moraju poštovati ESG zahteve, od 1. januara 2024. god važiće za sve kompanije. ESG sertifikacija danas postaje deo skoro svake poslovne strategije. ESG sertifikacija nameće organizaciji obavezno izveštavanje kroz koje se transparentno prikazuje šta i na koji način kompanije rade kako bi odgovorile na zahteve ESG. Zahtevi se oslanjaju na set ISO standarda. Organizacije će lakse dokazati ispunjenost ukoliko je firma prethodno sertifikovana prema određenim standardima. ESG sertifikacija ima za cilj ocenu tri ključna aspekta: životna sredina, društveni i upravljački, kako bi se preduzećima omogućilo da pokažu svoj angažman prema održivosti i društvenoj odgovornosti.

Životna sredina aspekt ESG sertifikacije obuhvata vrednovanje uticaja organizacije na životnu sredinu i ublažavanje efekta klimatskih promena. Preporuka jeste, sertifikacija prema ISO 14001 ( zaštita životne sredine), ISO 45001 (bezbednost i zdravlje na radu), ISO 50001 (energetska efikasnost), Takođe, intenzivno se radi na ISO standardima iz serije 14000, zeleno zaduživanje (GREEN LOAN) koji će u budućnosti imati veliki značaj kod novih investicionih projekata (u smislu finansiranja istih), davanja kredita i pozajmica, standard 14030- Vrednovanje performansi životnе sredinе – Instrumenti za zeleno zaduživanje, zatim 14100 – Uputstvo o kriterijumima životne sredine za projekte, sredstva i aktivnosti kao podrška razvoju zelenih finansija, 14065 gasovi staklene baste i mnogi drugi. ESG sertifikacija nameće kompaniji da postavlja ciljeve, prepozna rizike, vrši analizu i ocenu svih parametara koji imaju uticaj na životnu sredinu, emisiju gasova sa efektom staklene bašte, potrošnju resursa kao što su voda i energija, upravljanje otpadom i ekološke prakse u lancu snabdevanja. Preduzeća se ocenjuju na osnovu svojih nastojanja da smanje svoj ugljenični otisak (carboon footprint), koriste održive izvore energije i razvijaju inovativne ekološke prakse. U perspektivi cilj jeste da se postigne nulta emisija.

Društveni aspekt ESG sertifikacije fokusira se na uticaj preduzeća na društvo, zaposlene i lokalne zajednice. Kompanije koje ispunjavaju zahteve postavljaju visoke standarde etike, izvrsnosti i integriteta. Društveni aspekt govori o značaju obezbeđivanja inkluzivnog, bezbednog i korisnog okruženja koje omogućava zaposlenima da neometano rade svoj posao, imaju osećaj da su vrednovani, prihvaćeni i jednako nagrađeni. Nalaže uspostavljanje zaštita zaposlenih od svih vrsta nasilja. Vodi se računa o ljudskim pravima i osećaju pripadnosti, rodnoj, starosnoj raznolikosti i ravnopravnosti, zabranjuje se iskorišćavanja dečije radne snage. Takođe, obezbeđena je pomoć i podrška radnicima u teškim situacijama. Veliki značaj imaju edukacije, podizanje kulture i svesti kroz mentorstva, razne obuke, razvoj karijernih planova, zatim evaluacije učinka svakog zaposlenog. Kod društvenog aspekta se analizira inkluzivnost, ljudska prava, radni uslovi, raznolikost timova, vrednovanje i raznolikost isporučilaca. Pored toga, vrednuje  se i doprinos organizacije društvu (standard ISO 26000),  kao što su donacije, volontiranje i angažman u društvenim inicijativama.

Preduzeća koja pokazuju visok nivo društvene odgovornosti obično privlače pažnju investitora i potrošača koji podržavaju održive prakse.

Upravljački aspekt ESG sertifikacije fokusira se na unutrašnje strukture i procese upravljanja preduzećem. Ključni standard koji pokriva upravljački aspekt jeste standard ISO 37001, koji se bavi upravljanjem sa najvišeg nivoa. Dodatno standard koji sistemski uređuje poslovanje jedne organizacije jeste ISO 9001. Kod upravljačkog  aspekta analizira se transparentnost upravljanja, ukazuje na značaj prepoznavanja rizika i prilika, zatim, upravljanja krizom i planovima oporavka od katastrofe, uspostavjanje i uređenje internih i eksternih komunikacija, nepristrasnost i odgovornost. Standard koji se odnosi na kontinuitet poslovanja isto značajan ISO 22301 omogućava održivost čitavog lanca isporučilaca, obuhvata sve aktere u lancu. Preduzeća koja imaju dobro razvijene upravljačke strukture često su manje podložna korporativnim skandalima i bolje se snalaze u suočavanju sa nepredviđenim situacijama. Kada govorimo o bezbednosti informacija i ličnih podataka tu su standardi ISO 27001, ISO 27701 (GDPR), ISO 20000-1 i mnogi drugi.

Prednosti sertifikacije su brojne. Kompanije koje su usaglasile svoje poslovanje sa zahtevima standarda i zakonskom regulativom postaju konkurentniji na tržištu, podižu kulturu rada, vrednost kompanije, optimizuju procese, kao i troškove, jasno prepoznaju rizike. Sertifikacija utiče na povećanje poverenja i zadovoljstvo svih zainteresovanih strana (zaposlenih, partnera, vlasnika, krajnjih korisnika). Pored navedenog, sertifikacija pomaže preduzećima da usmere svoje napore ka održivosti, društvenoj odgovornosti i beskonačnom postojanju. Sertifikacija otvara nova tržiišta i nove mogućnosti, privlači održive investitore i povećava poverenje među investitorima i potrošačima. Takođe, kroz proces sertifikacije, kompanija identifikuje delove za unapređenje i smanjenje rizika, kontinuirano poboljšanje, čime se stvara dugoročna stabilnost. ESG podrazumeva da svi u lancu isporučioci posluju u skladu sa zahtevima standarda koji se odnose na predmetne oblasti zaštita ljudi i njihovih prava, odgovorno poslovanje, kontinuitet u poslovanju, životnu sredinu, zaštita podataka, upravljanje protiv mita i druge.

Postoje  i negativne strane ESG sertifikacije, nedostatak jasnih kriterijuma za ispunjavanje zahteva, nedostatak šeme pod akreditacijom, zatim otvara teme „zelenog pranja“ (greenwashing), gde preduzeća lažno predstavljaju svoje održive prakse kako bi privukla pažnju, bez stvarnog angažmana.

ESG sertifikacija

 

 

 

Linkovi