Naziv organizacije Adrese Oblast sertifikacije
Standard
Broj sertifikata
Važi do:
Gradski zavod za veštačenja 11000 Beograd, Svetozara Markovića 42, Srbija

veštačenja u oblasti građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, stambeno komunalnih poslova, poljoprivrede, šumarstva, ekonomije, finansija i saobraćaja; tehnički pregledi izvedenih radova na objektima; legalizacija objekata; utvrđivanje tehničke ispravnosti objekata; tehnička kontrola projekata; revizija projekata; nadzor nad izgradnjom objekata; izrada konačnih obračuna, preseka radova, obezbeđenje dokaza, ocene kvaliteta radova, identifikacija objekata; procena vrednosti  imovine i kapitala  (QMS, EMS, OHSMS)

veštačenja u oblasti građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva, stambeno komunalnih poslova, poljoprivrede, šumarstva, ekonomije, finansija, saobraćaja i geodezije; tehnički pregledi izvedenih radova na objektima; legalizacija objekata; utvrđivanje tehničke ispravnosti objekata; tehnička kontrola projekata; revizija projekata; nadzor nad izgradnjom objekata; izrada konačnih obračuna, preseka radova, obezbeđenje dokaza, ocena kvaliteta radova, identifikacija objekata; procena vrednosti imovine i kapitala Izjava o primenjivosti (SoA), verzija 1 od 01.10.2020.  (ISMS)

SRPS ISO 9001:2015
QS-0206
08.04.2024.
SRPS ISO 14001:2015
ES-0032
08.04.2024.
SRPS ISO 45001:2018
OH-0017
08.04.2024.
SRPS ISO /IEC 27001:2014
IS-0082
27.12.2023.